Bijzonder geval: gesloten toestellen (type C)

Het gaat hier om toestellen die zijn uitgerust met een systeem dat de nodige lucht voor de verbranding buiten haalt en de verbrande gassen weer naar buiten brengt. De verbinding met de buitenlucht bestaat meestal uit een dubbelwandige buis. Via de buitenste buis wordt de lucht aangezogen, die nodig is voor de verbranding. De binnenste buis leidt de verbrandingsgassen naar buiten.

Dergelijke toestellen moeten steeds dicht bij een buitenmuur geïnstalleerd worden, maar er is geen schoorsteen voor nodig. Hun verbrandingskring is hermetisch afgesloten van de ruimte waarin ze staan en ze functioneren dus volledig onafhankelijk van de lucht in de kamer. 

Voordelen:

  • Het risico op CO-intoxicatie is vrijwel onbestaand.

  • Er wordt koude lucht van buiten verbruikt en niet de reeds opgewarmde lucht uit de kamer. Dit beperkt het warmteverlies en bespaart energie.

  • Er ontstaat geen tocht in de kamer, zoals bij open systemen, waarvoor steeds verse lucht moet aangevoerd worden.

  • De rookafvoer kan plaatsvinden via de gevel.

Er bestaan verschillende soorten gesloten toestellen:

  • Gesloten toestellen op aardgas zoals een badgeiser, gaskachel of verwarmingsketel. Men noemt dergelijke gesloten aardgastoestellen ook wel toestellen van het type C.
  • Pelletkachels, houtkachels.

De uitgang van deze leidingen moet voldoen aan een aantal voorwaarden die hieronder zijn samengevat.

 

Uitgangen van toestellen type C schema