Bundelmosklokje (Galerina marginata)

 
 
Het bundelmosklokje (Galerina marginata) is een zeer giftige paddenstoel! De paddenstoel bevat de dodelijke amatoxines, die onder andere ook bij de groene knolamaniet voorkomen. Ook kleine hoeveelheden kunnen al tot een ernstige vergiftiging leiden. Het bundelmosklokje kan verward worden met het eetbare stobbenzwammetje (Kühneromyces mutabilis) en de gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare).
 
 
 
 

Incubatietijd

De tijdspanne tussen de inname en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen is lang. Deze bedraagt gemiddeld een 12-tal uur. Uitzonderlijk kan deze 48 uur bedragen.

 
 
 
 

Symptomen

Het bundelmosklokje (Galerina marginata) is een zeer giftige paddenstoel! Het bevat amatoxines.
Het bundelmosklokje (Galerina marginata).
Het bundelmosklokje (Galerina marginata).

De intoxicatie verloopt in 3 fasen:

  • Fase van agressie: de eerste tekenen zijn deze van een gastro-enteritis, met braken en overvloedige diarree. Dit leidt tot uitdrogingsverschijnselen.

  • Fase van schijnbaar herstel: de maag-darmstoornissen lijken minder ernstig te worden, maar bij bloedafname worden de eerste tekens van leveraantasting vastgesteld.

  • Hepato-renale fase: door aantasting van de lever treden er bloedingsstoornissen op. De verhoogde concentratie van ammoniak in het bloed leidt tot verwardheid en coma (hepatische encefalopathie). De nieren worden eveneens beschadigd.

Een aantal van deze intoxicaties kent een fatale afloop, net zoals bij groene knolamaniet.

 
 
 
 

Behandeling

Bij inname van het bundelmosklokje is hospitalisatie op intensieve zorgen noodzakelijk.

De behandeling bestaat uit het bestrijden van de symptomen, vermits er geen tegengif bestaat. In uitzonderlijke gevallen kan een levertransplantatie nodig zijn.

 
 
 
 

Preventie

Het bundelmosklokje (Galerina marginata).
  • Het gevaarlijke bundelmosklokje wordt soms verward met het eetbare stobbenzwammetje (Kühneromyces mutabilis) of met de gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare). Voorzichtigheid is dus geboden!

  • Pluk geen paddenstoelen voor consumptie zonder voldoende kennis van zowel giftige als eetbare paddenstoelen.