Parasolzwam (Lepiota)

 
 
Net zoals de Amanita phalloïdes bevatten bepaalde kleine Lepiota amanitines. Ze kunnen een ernstige intoxicatie met dodelijke afloop veroorzaken. Het gaat in het bijzonder over de Lepiota brunneolilacea, L. brunneoincarnata, L. josserandii en L. helveola. Andere kleine lepiota bevatten slechts een kleine hoeveelheid amanitine. Elke Lepiota kleiner dan 10 cm moet als giftig of verdacht beschouwd worden.
 
 
 
 

Incubatietijd

De tijdspanne tussen de inname en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen is lang. Deze bedraagt gemiddeld een 12-tal uur. Uitzonderlijk kan deze 48 uur bedragen.

 
 
 
 

Symptomen

Lepiota josserandii
Lepiota brunneolilacea
Lepiota brunneoincarnata

De intoxicatie verloopt in 3 fasen.

  • Fase van agressie: de eerste tekenen zijn deze van een gastro-enteritis met braken en overvloedige diarree. Dit leidt tot uitdrogingsverschijnselen.

  • Fase van schijnbaar herstel: de maag-darmstoornissen lijken minder ernstig te worden, maar bij bloedafname worden de eerste tekens van leveraantasting vastgesteld.

  • Hepato-renale fase: door aantasting van de lever treden er bloedingsstoornissen op. De verhoogde concentratie van ammoniak in het bloed leidt tot verwardheid en coma (hepatische encefalopathie). De nieren worden eveneens beschadigd.

Een aantal vergiftigingen met parasolzwammen kent een fatale afloop.

 
 
 
 

Behandeling

Hospitalisatie op intensieve zorgen is noodzakelijk. De behandeling verloopt symptomatisch, want er is geen tegengif. Een levertransplantatie is soms noodzakelijk.