Giftige satijnzwam (Entoloma sinuatum - vroeger Entoloma lividum)

 
 

Incubatietijd

De tijdspanne tussen de inname en de eerste ziekteverschijnselen bedraagt tussen de 3 en 8 uur.

 
 
 
 

Symptomen

Giftige satijnzwam (Entoloma sinuatum)
Giftige satijnzwam (Entoloma sinuatum)

De Entoloma sinuatum is verantwoordelijk voor een "ernstig resinoïd syndroom".

De intoxicatie begint met misselijkheid, braken en zware diarree. Soms treden er uitdrogingsverschijnselen op. De maag-darmklachten gaan tevens gepaard met stoornissen van de levertesten. De leveraantasting blijft beperkt.

Herstel treedt meestal op na 5 tot 6 dagen.

 
 
 
 

Behandeling

De behandeling is symptomatisch.

Soms is hospitalisatie nodig wegens belangrijke uitdrogingsverschijnselen en voor het opvolgen van de levertesten.

Opmerking:

De intoxicatie met giftige satijnzwam kent een gelijklopend begin als deze met de groene knolamaniet. Differentieeldiagnose is moeilijk bij afwezigheid van paddenstoelresten. De afloop van een groene knolamaniet intoxicatie kan dodelijk zijn. Deze met de giftige satijnzwam leidt tot herstel.

 
 
 
 

Toxiciteit

Over de verantwoordelijke toxines is nog niet veel geweten.

 
 
 
 

Preventie

Giftige satijnzwam (Entoloma sinuatum)
De Clitocybe nebularis (foto) wordt soms verward met de giftige satijnzwam.
  • Er kan verwarring optreden met de nevelzwam (Clitocybe nebularis) en de giftige satijnzwam (Entoloma sinuatum).