Vezelkoppen (Inocybe)

 
 
Talrijke Inocyben zijn giftig. Inocybe rimosa of fastigiata, I. geophylla, I. umbrina, I. napipes, I. griseolilacina bevatten muscarine en kunnen dus tot een intoxicatie leiden zoals deze met witte trechterzwammen (Muscarine syndroom).
 
 
 
 

Incubatietijd

De tijdspanne tussen de inname en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen is zeer kort. Deze bedraagt enkele minuten tot een tweetal uur.

 
 
 
 

Symptomen

Inocybe griseolilacina
Inocybe geophylla
Inocybe rimosa

De eerste symptomen zijn vrij agressief. Het “muscarine-syndroom” is gemakkelijk te herkennen.

Het ontwikkelt zich snel na inname. De intoxicatie karakteriseert zich door lopende neus, hyperventilatie, overvloedig zweten, tranende ogen, ademhalingsmoeilijkheden door de overvloedige vochtsecreties in de longen. Het hartritme kan vertragen en een daling van de bloeddruk kan optreden, evenals braken en diarree.

De intoxicatie is van korte duur. Normaal treedt binnen de 24 uur herstel op.

 
 
 
 

Behandeling

Na inname van bepaalde Inocyben kan het nodig zijn atropine toe te dienen. 

 
 
 
 

Preventie

Inocybe rimosa of fastigiata, I. geophylla, I. umbrina, I. napipes, I. griseolilacina bevatten muscarine en kunnen dus tot een intoxicatie leiden zoals deze met witte trechterzwammen (Muscarine-syndroom).