Witte trechterzwam (Clitocybe)

 
 
Vele kleine clitocyben zijn giftig. Muscarine veroorzaakt de intoxicatie. Clitocybe candicans, Clitocybe phyllophila en Clitocybe rivulosa bevatten muscarine. De witte trechterzwammen worden soms verward met de Clitopilus prunulus (grote molenaar).
 
 
 
 

Incubatietijd

De tijdspanne tussen de inname en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen is zeer kort. Deze bedraagt enkele minuten tot een tweetal uur.

 
 
 
 

Symptomen

Clitocybe candicans.
Clitocybe phyllophila.
Clitocybe rivulosa.

De eerste symptomen treden heel snel op. Zij worden het “muscarine-syndroom” genoemd.

De kenmerken van deze intoxicatie zijn lopende neus, hyperventilatie, overvloedig zweten, tranende ogen, ademhalingsmoeilijkheden door de overvloedige vochtsecreties in de longen.

Het hartritme kan vertragen en een daling van de bloeddruk kan optreden, evenals braken en diarree.

De intoxicatie is van korte duur en er treedt binnen de 24 uur herstel op.

 
 
 
 

Behandeling

Toedienen van atropine kan nodig zijn.

 
 
 
 

Preventie

De witte trechterzwammen worden soms verward met de Clitopilus prunulus (grote molenaar).