Satansboleet (Boletus satanas)

 
 
De satansboleet, met zijn eerder verontrustende naam, kan een gastro-enteritis veroorzaken. Deze kan soms zeer intens zijn. De satansboleet is weinig verspreid. Ongevallen zijn zeldzaam.
 
 
 
 

Incubatietijd

De tijdspanne tussen de inname en de eerste symptomen is kort. Zij bedraagt minder dan 2 uur. Uitzonderlijk treden de symptomen na 6 tot 8 uur pas op.

 
 
 
 

Symptomen

Satansboleet (Boletus satanas)
Satansboleet (Boletus satanas)

Vaak geeft de satansboleet aanleiding tot beperkte, weinig ernstige digestieve stoornissen. Misselijkheid, braken, diarree en buikkrampen kunnen 15 minuten tot 2 uur na de inname optreden. Deze worden doorgaans goed verdragen door een volwassene in goede gezondheid.

Soms kunnen de maag-darm stoornissen zeer belangrijk zijn en gepaard gaan met intestinale bloedingen. Bij bloedafname kan een transitoire verhoging van inflammatoire parameters (CRP) of infectie ( pro-calcitonine) optreden, in afwezigheid van infectie.

Evolutie

Herstel is de regel. De maag-darmklachten verdwijnen binnen de 24 tot 48 uur. 

 
 
 
 

Behandeling

De behandeling is symptomatisch, indien nodig kunnen orale rehydratatiezouten toegediend worden.

Kleine kinderen en bejaarde personen moeten soms gehospitaliseerd worden wegens uitdrogingsverschijnselen.