Behandeling van een centraal anticholinerg syndroom

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpt.

Bij intoxicaties met atropine en -derivaten (belladonna, hyoscyamine, homatropine, scopolamine) met antihistaminica, antipsychotica… of met planten als Datura stramonium, kan een anticholinergisch syndroom optreden met centrale effecten als verwardheid, opwinding, hallucinaties, die kunnen overgaan in delirium, convulsies, coma en perifere effecten als mydriasis, droge huid, droge slijmvliezen, koorts, urineretentie, darmatonie. 

Physostigmine (Anticholium®)

Physostigmine is een reversibele acetylcholinesterase-inhibitor die door zijn tertiaire aminestructuur de bloed-hersen barrière passeert en aldus de centrale en perifere symptomen opheft. Physostigmine heeft een uitstekend risico/baten profiel in de behandeling van patiënten met een anticholinergisch syndroom met een delirium en een normaal ECG (normaal QRS, QT)

Volwassenen

Begindosis 2 mg verdund in 10 ml fysiologisch serum traag IV (1 mg/min).
Om de 30 min tot 2 uur te herhalen zo vaak als nodig 
of 
Begindosis 2 mg op 2 min, 2 maal te herhalen om de 5 min (6 mg totaal).
Elke 30 min tot 2 uur te herhalen zo vaak als nodig.

Kinderen

Begindosis 0,5 mg (of 0,02 mg/kg), om de 5 min te herhalen tot verdwijnen van de toxische effecten, verschijnen van cholinergische effecten of tot 2 mg; om de 30 min tot 2 uur te herhalen.

Antwoord binnen enkele minuten tot een half uur, werkingsduur 1 tot 2 uur. Aangezien de werkingsduur kleiner is dan deze van atropine en van de anticholinergica, tenminste bewaken tot 12 uur na het verdwijnen van de symptomen.

Belangrijke bemerkingen:

 • Steeds atropine bij de hand hebben.

 • De patiënt onderzoeken tussen de toedieningen.

 • Bij hypersalivatie, braken, defecatie: toediening stoppen.

 • Bij nausea, zweten: kleinere dosissen.

 • Het product altijd verdunnen en traag inspuiten zo men de IV-weg verkiest (1 mg/min max.). Vlug toedienen kan convulsies en hartritmestoornissen veroorzaken.

Waar kan je het antidotum bestellen?

Anticholium® amp 2 mg/5 ml (doos met 1 - 5 amp).

 • Franz Köhler Chemie
  Werner-Von-Siemens-Strasse 22-28, 64625 Bensheim (Duitsland), tel. +49 6251 10830, fax. +49 6251 1083 146.
 • In geval van nood is dit antidotum ook te bekomen bij het Antigifcentrum, tel. 070 245 245.

Referenties

 • Kemmerer, David A. Anticholinergic syndrome. Journal of emergency nursing: JEN: official publication of the Emergency Department Nurses Association 2007/02/01; 33(1): 76-8; quiz 90. PMID 17258062.

 • Schneir, Aaron B, Offerman, Steven R, Ly, Binh T, Davis, Jefferey M, Baldwin, Rachel T, Williams, Saralyn R, Clark, Richard F. Complications of diagnostic physostigmine administration to emergency department patients. Annals Of Emergency Medicine 2003/07/01;42(1):14-9. PMID 12827117.

 • Nelson, Lewis S., Hoffman, Robert S., Lewin, Neal A., Goldfrank, Lewis R., Howland, Mary Ann, Flomenbaum, Neal E. Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 2011/../..;(9).

 • MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 159, Truven Health Analytics Inc.