Paracetamol

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpt.

N-acetylcysteïne (Lysomucil®)

Paracetamol wordt grotendeels in de lever geconjugeerd door glucuronidering en door sulfatering. Een klein gedeelte wordt geoxydeerd en omgezet tot een actieve intermediaire metaboliet, die geïnactiveerd wordt in normale hoeveelheid door glutathion en geëxcreteerd in de urine geconjugeerd aan het cysteïne en het mercaptuurzuur. 

Bij overdosering, wanneer het beschikbare glutathion verbruikt is, zal de actieve metaboliet levernecrose veroorzaken. 

Het toedienen van N-acetylcysteïne zal direct intracellulair werken als glutathion-substituut of indirect door verhogen van de glutathion-synthese.

Waar kan je het antidotum bestellen?

Lysomucil®, amp 300 mg/3 ml (doos van 20 amp).

  • Zambon, tel. 02 771 99 36, fax. 02 771 85 70.