Fluorwaterstofzuur

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpt.

Calciumgluconaat 

Sterop Calciumgluconaat 10 % amp.

Voor de behandeling van brandwonden door fluorwaterstofzuur gebruikt men met goede resultaten een calciumgluconaatgel (2 x per dag te hernieuwen).

Formule calciumgluconaatgel:

R/ Calciumgluconaat 2,5 g 
Hydroxyethylcellulose 3 g 
Chloorhexidinegluconaat opl. 20 % 2,5 g 
Water q.s. ad 100 ml

Goede resultaten werden bekomen bij fluorwaterstofzuurverbranding t.h.v. vingers door het intra-arterieel toedienen van calciumgluconaat. Met een automatische pomp wordt een oplossing van 2 % Ca-gluconaat aan een snelheid van 12,5 ml/uur gedurende 4 uur toegediend (10 ml Ca-gluconaat in 40 ml fysiologisch serum). 

In de meeste gevallen vermindert of verdwijnt de pijn zeer vlug na het starten van het infuus. Op het einde van de behandeling de catheter 4 uur ter plaatse laten. Indien de pijn opnieuw opkomt: het infuus herhalen, meerdere malen indien nodig.

Waar kan je het antidotum bestellen?

Calciumgluconaat 10 % Sterop.

  • Sterop: tel. 02 524 39 66, fax. 02 521 60 71.

Referenties

  • Lheureux Ph., Mostin M., Preparations containing hydrofluoric acid : Hazard of skin exposure. 1991/06/07;:1.

  • Lheureux P., Goldschmidt D., Hossey D., Berre J., Askenasi R., Brulures Digitales Par L'Acide Fluorhydrique. Réanimation, soins intensifs médecine d'urgence: publié sous l'égide de la Société de réanimation de langue française. 1991/../..;7(4):227-230.

  • Nelson, Lewis S., Hoffman, Robert S., Lewin, Neal A., Goldfrank, Lewis R., Howland, Mary Ann, Flomenbaum, Neal E., Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 2011/../..;(9).

  • MICROMEDEX(R), Healthcare Series Vol. 159, Truven Health Analytics Inc.