Fluorwaterstofzuur

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpt.

Calciumgluconaat 

Sterop Calciumgluconaat 10 % amp.

Voor de behandeling van brandwonden door fluorwaterstofzuur gebruikt men met goede resultaten een calciumgluconaatgel (2 x per dag te hernieuwen).

Formule calciumgluconaatgel:

R/ Calciumgluconaat 2,5 g 
Hydroxyethylcellulose 3 g 
Chloorhexidinegluconaat opl. 20 % 2,5 g 
Water q.s. ad 100 ml

Goede resultaten werden bekomen bij fluorwaterstofzuurverbranding t.h.v. vingers door het intra-arterieel toedienen van calciumgluconaat. Met een automatische pomp wordt een oplossing van 2 % Ca-gluconaat aan een snelheid van 12,5 ml/uur gedurende 4 uur toegediend (10 ml Ca-gluconaat 10% aanlengen met 40 ml fysiologisch serum om een oplossing van 50 ml met 2% Ca-gluconaat te verkrijgen). 

In de meeste gevallen vermindert of verdwijnt de pijn zeer vlug na het starten van het infuus. Op het einde van de behandeling de catheter 4 uur ter plaatse laten. Indien de pijn opnieuw opkomt: het infuus herhalen, meerdere malen indien nodig.

Waar kan je het antidotum bestellen?

Calciumgluconaat 10 % Sterop.

  • Sterop: tel. 02 524 39 66, fax. 02 521 60 71.

Referenties

  • Lheureux Ph., Mostin M., Preparations containing hydrofluoric acid : Hazard of skin exposure. 1991/06/07;:1.

  • Lheureux P., Goldschmidt D., Hossey D., Berre J., Askenasi R., Brulures Digitales Par L'Acide Fluorhydrique. Réanimation, soins intensifs médecine d'urgence: publié sous l'égide de la Société de réanimation de langue française. 1991/../..;7(4):227-230.

  • Nelson, Lewis S., Hoffman, Robert S., Lewin, Neal A., Goldfrank, Lewis R., Howland, Mary Ann, Flomenbaum, Neal E., Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 2011/../..;(9).

  • MICROMEDEX(R), Healthcare Series Vol. 159, Truven Health Analytics Inc.