Digoxine

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpt.

Digoxine specifieke Fab-fragmenten (DigiFab®)

Indien de klassieke reanimatietechnieken niet volstaan, om de symptomen te controleren, kan men Fab-specifieke antilichamen toedienen. Deze antilichamen worden verkregen uit het serum van schapen, die geïmmuniseerd zijn tegen een digoxine-albumine complex. Door enzymatische splitsing van deze globulines en daaropvolgende zuivering worden enkel de elementen weerhouden, die het antigeen binden (Fragment antigen-binding).
Het intraveneus toedienen van digoxine specifieke Fab-fragmenten bindt het aanwezige extra-cellulaire digoxine, gevolgd door een snelle eliminatie van het gevormde complex langs de nieren.

Indicaties voor behandelen met Fab-fragmenten:

 • Kinderen en volwassenen met levensbedreigende aritmieën en geleidingsstoornissen die het gevolg zijn van een digoxine intoxicatie.

 • Hyperkaliëmie (> 5,0 mmol/L) in geval van acute intoxicatie.

 • Verhoogde Digoxinespiegel (6 h na eenmalige inname) > 5 ng/ml bij kinderen en 10 ng/ml bij volwassenen.

 • Leeftijd van de patiënt en verhoogd risico op toxiciteit (oudere patiënten, nierinsufficiëntie, leverinsufficiëntie…).

De dosering is afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid.

 • Bij inname van een bekende hoeveelheid: 40 mg gezuiverde digoxine-specifiek Fab zal ongeveer 0,5 mg digoxine of digitoxine binden. Het totale aantal flesjes dat nodig is, kan berekend worden door de totale hoeveelheid in het lichaam aanwezige digoxine in milligrammen (mg) te delen door 0,5 mg per flesje.
 • Berekening op basis van steady-state digoxine/digitoxine serumspiegel:

Het aantal vials = (digoxine serum spiegel in ng/ml)(gewicht in kg)
100

Het aantal vials = (digitoxine serum spiegel in ng/ml)(gewicht in kg)
1000

De inhoud van elke vial moet opgelost worden in 4 ml steriel water voor injectie en voorzichtig gemengd tot een oplossing van ongeveer 10 mg/ml digoxine-immuno Fab proteïne. Toedienen met een inloopsnelheid van minimaal 30 minuten. Als de inloopsnelheid bijwerkingen veroorzaakt, moet het infuus gestopt worden en opnieuw op een lagere snelheid hervat worden.

Waar kan je het antidotum bestellen?

DigiFab ™ (40mg/vial). Deze firma zorgt voor de leveringen in België:

 • Serb zorgt voor de opname, de voorbereiding, de levering en de facturatie van uw bestellingen, te richten aan:
  tel. +33 1 73 03 20 00, e-mail adv@serb.eu

Telefoneer naar de beschikbare nummers in Engeland.

 • In geval van nood is dit antidotum ook te bekomen bij het Antigifcentrum, tel. 070 245 245.

Referenties

 • Listiawan, M., Lackey, G., Alsop, J., Albertson, T., Inciardi, J., Ofstad, W.A., 10 Year Retrospective Review of Digoxin Immune Fab Use in Digoxin Exposures. Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.) 2012/08/..;50(7):578.

 • Marraffa, Jeanna M., Cohen, Victor, Howland, Mary Ann. Antidotes for toxicological emergencies: a practical review, American journal of health-system pharmacy : AJHP : official journal of the American Society of Health-System Pharmacists 2012/02/01;69(3):199-212. PMID 22261941.

 • Woolf, A.D., Wenger, T., Smith, T.W., Lovejoy, F.H., The use of digoxin-specific Fab fragments for severe digitalis intoxication in children. New England Journal Of Medicine 1992/06/25;326(26): 1739-44. PMID 1594015.

 • Nelson, Lewis S., Hoffman, Robert S., Lewin, Neal A., Goldfrank, Lewis R., Howland, Mary Ann, Flomenbaum, Neal E., Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 2011/../..;(9):

 • MICROMEDEX(R), Healthcare Series Vol. 159, Truven Health Analytics Inc.