Opiaten

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpt.

Naloxone (Narcan®)

Naloxone is een zuivere opioidenantagonist zonder enige agonistische werking. 
Naloxone corrigeert de ademhalingsdepressie veroorzaakt door natuurlijke of synthetische narcotica; ze heeft geen effect op het pulmonair oedeem bij heroïneoverdosering.
Naloxone is werkzaam bij overdosering van: codeïne, d-propoxyfeen, dextromethorfan, dihydrocodeïne, heroïne, loperamide, methadone, morfine, pethidine, pentazocine, fentanyl, tramadol enz. Naloxone geeft een effect 2 tot 3 min. na intraveneuze toediening, de werkingsduur bedraagt 45 min en de halfwaardetijd 30 tot 100 minuten.

 • Voor volwassenen, wordt een begindosis van 0,4 tot 2 mg IV aangeraden.

Deze dosis kan herhaald worden om de 2 tot 3 min. tot verbetering van de symptomen optreedt. Indien geen verbetering optreedt van de ademhalingsdepressie na toedienen van 10 mg, moet de diagnose in vraag worden gesteld. Bij verbeteren van de symptomen: continu infuus naloxone in een dosis van 0,4 tot 4 mg/uur, getitreerd naargelang de symptomen. Patiënt in observatie houden na het stopzetten van het infuus gedurende 2 uur: indien ademhalingsdepressie, coma, dan opnieuw bolusinjectie + continu infuus naloxone.

Opgelet: bij drugverslaafden kan toedienen van naloxone een acuut abstinentiesyndroom veroorzaken met heftige reacties: nausea, braken, hevig zweten, tachycardie, hypertensie, beven.

 • Voor kinderen, The American Academy of Pediatrics beveelt de volgende posologie aan:
  • Voor pasgeborenen tot kinderen van 5 jaar: 0,1 mg/kg IV.  

  • Oudere kinderen (> 20 kg lichaamsgewicht): een begindosis van 0,4-2 mg IV.

De toedieningsregels van volwassenen gelden ook bij kinderen.

Methadone heeft een lange halfwaardetijd van 25 tot 52 uur. Patiënten met een methadone-overdosis hebben een langdurige toediening van naloxone nodig.
Bij het stopzetten van de toediening moet de patiënt zorgvuldig in observatie gehouden worden.

Bij overdosage door codeïne, dextropropoxyfeen, pentazocine, zijn veel hogere dosissen naloxone nodig.

Opmerking: in Frankrijk werden een groot aantal intoxicaties beschreven door misbruik van de sublinguale buprenorphine-tabletten door toxicomanen. De tabletten worden verpulverd en IV ingespoten. Een respiratoire depressie kan optreden en dit in het bijzonder wanneer gelijktijdig ook benzodiazepines worden gebruikt. Buprenorfine is sterk gebonden aan de morfinereceptoren en naloxone heeft blijkbaar maar een geringe efficaciteit bij deze intoxicaties.

Waar kan je het antidotum bestellen?

Naloxon B Braun, amp 0.4 mg/ml (doos met 10 amp).

 • B Braun Medical, tel. 02 712 86 50.

Referenties

 • Gonzva J., Prunet B., Deniel C., Benner P., Toppin F., Brun P.M., Early, Antidote use associated with noninvasive ventilation in prehospital treatment of methadone intoxication. The American journal of emergency medicine 2013/02/01;31(2):448.e5-6. PMID 22944554.

 • Boyer, Edward W., Management of opioid analgesic overdose. New England Journal Of Medicine 2012/07/12;367(2):146-55. PMID 22784117.

 • Nelson, Lewis S., Hoffman, Robert S., Lewin, Neal A., Goldfrank, Lewis R., Howland, Mary Ann, Flomenbaum, Neal E., Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 2011/../..;(9).

 • MICROMEDEX(R), Healthcare Series Vol. 159, Truven Health Analytics Inc.