Beta-blokkers

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpt.

Glucagon

Als atropine en isoproterenol onvoldoende blijken te zijn om de cardiovasculaire symptomen te behandelen, kan glucagon toegediend worden.

Glucagon activeert het adenylcyclase van het myocard, waarbij de synthese van het cyclisch AMP wordt gestimuleerd, verhoogt de contractiliteit van het myocard en het hartritme en dit zelfs bij hoge concentraties ß-blokkers.

Glucagon moet vroeg toegediend worden bij overdosis:

Een eenmalige dosis van 5 mg IV in 1 minuut geeft een respons binnen de 5 à 10 min en deze duurt 15 tot 30 min. 
Indien geen respons na 10 min mag een hogere dosis (tot 10 mg) toegediend worden. Indien de respons bevredigend is, kan een continu infuus aangebracht worden 1 - 5 mg/uur tot 10 mg/h in 5 % dextrose.

Waar kan je het antidotum bestellen?

Glucagen hypokt 1 amp 1 mg.

 • Novo Nordisk, tel. 02 556 05 80, fax. 02 520 32 92.

Insuline en glucose (hyperinsulinemia/euglycemie therapie)

Het toedienen van hoge dosissen insuline in combinatie met een glucose infuus en kaliumsuppletie is een interessante behandeling bij overdosering van calciumantagonisten en wordt ook voorgesteld bij de behandeling van therapieresistente overdosering van betablokkers. Deze behandeling beoogt, net als glucagon, een positief inotroop effect.
Serum glucose en kalium controleren, alvorens de behandeling te starten en zo nodig corrigeren.
Startdosis van een snelwerkend insuline: bolusinjectie van 1 IU/kg, gevolgd door een continu infuus van 0.5 - 1,0 IU/kg/u (titreren tot een systolische bloeddruk > 90 -100 mm Hg).
Bij uitblijven van herstel of bij voortdurende hypotensie kan de dosis insuline voor een volwassene verhoogd worden tot 2.5 IU/kg/u. Gelijktijdig wordt bij alle patiënten een continu infuus van glucose: 0.5 g/kg/u gestart, met regelmatige monitoring van de glucosespiegel (titreren volgens euglycemie). Kaliëmie controleren en indien hypokaliemia onder 2.8 - 3.2 mEq/L dan corrigeren. Na het stopzetten van de insuline toediening blijft men verder glucose toedienen tot het insuline niet meer farmacologisch actief is.

Nevenwerkingen: hypoglycemie, hypokaliemie.
Strikte opvolging van serumglucose en -kalium is noodzakelijk, bij het starten van de behandeling om de 20 minuten, daarna om het uur.

Intraveneuze Lipidenemulsie (Intralipid 20 %)

Recenter vindt men ook het belang van intraveneuze lipidenemulsie terug in de behandeling van levensbedreigende overdosering met sterk lipofiele betablokkers als carvedilol, propranolol, nebivolol die niet reageren op de klassieke behandeling.

De optimale dosis is niet gekend. Een dosering is het best gedefinieerd voor behandeling van overdosering met lokale anesthetica.

Protocol voor  toediening en dosering vetemulsie:

 • Intralipid® 20% bolus van 1,5 ml/kg I.V. in één minuut.

 • Onmiddellijk laten volgen door een infuus van Intralipid® 20% met een debiet van 0,25 ml/kg/min.

 • Hartmassage blijven volhouden, de lipiden moeten circuleren.

 • Indien de circulatie zich niet herstelt, de bolus herhalen om de 3 tot 5 minuten tot een maximum van 2 supplementaire boli.

 • Het infuus laten lopen tot de hemodynamische toestand zich stabiliseert.

 • Bij daling van de bloeddruk: verhoog de infuussnelheid tot 0,5 ml/kg/min.

 • De aanbevolen maximale dosis bedraagt 8 ml/kg.

Zie ook www.lipidrescue.org

Opmerking: Binnen deze groep van geneesmiddelen neemt sotalol een aparte plaats in, symptomen met verlengd QT interval en ventriculaire aritmiën komen later voor tot 9 h na inname, alle patiënten met een sotalol overdosering minimaal 12 h in observatie houden.

 

Referenties

 • Darracq, Michael A., Thornton, Stephen L., Do, Han M., Bok, Dennis, Clark, Richard F., Cantrell, F. Lee., Utilization of hyperinsulinemia euglycemia and intravenous fat emulsion following poison center recommendations. Journal of medical toxicology : official journal of the American College of Medical Toxicology 2013/09/01;9(3):226-30. PMID 23412936.

 • Holger, Joel S., Stellpflug, Samuel J., Cole, Jon B., Harris, Carson R., Engebretsen, Kristin M., High-dose insulin: A consecutive case series in toxin-induced cardiogenic shock. Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.) 2011/08/01;49(7):653-8. PMID 21819291.

 • Stellpflug, Samuel J., Fritzlar, Sandy J., Cole, Jon B., Engebretsen, Kristin M., Holger, Joel S., Cardiotoxic overdose treated with intravenous fat emulsion and high-dose insulin in the setting of hypertrophic cardiomyopathy. Journal of medical toxicology : official journal of the American College of Medical Toxicology 2011/06/01;7(2):151-3. PMID 21174185.

 • Engebretsen, Kristin M., Kaczmarek, Kathleen M., Morgan, Jenifer, Holger, Joel S., High-dose insulin therapy in beta-blocker and calcium channel-blocker poisoning. Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.) 2011/04/01;49(4):277-83. PMID 21563902.

 • Nelson, Lewis S., Hoffman, Robert S., Lewin, Neal A., Goldfrank, Lewis R., Howland, Mary Ann, Flomenbaum, Neal E., Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 2011/../..;(9).

 • MICROMEDEX(R), Healthcare Series Vol. 159, Truven Health Analytics Inc.