Benzodiazepine-antagonist

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpt.

Flumazenil (Anexate®)

Flumazenil is een specifieke antagonist t.h.v. de centrale gaba-receptoren en neutraliseert de farmacologische effecten van de benzodiazepines evenals zopiclone en zolpidem. 
Flumazenil is een competitieve inhibitor: hogere dosissen zijn nodig bij aanwezigheid van een grotere hoeveelheid benzodiazepines.

Flumazenil wordt niet routinematig toegediend bij een overdosering van benzodiazepines en is zeker tegenaangewezen wanneer gelijktijdig andere geneesmiddelen werden ingenomen o.a. tricyclische antidepressiva, omdat convulsies evenals ventriculaire aritmieën kunnen uitgelokt worden. 
Flumazenil wordt aangewend in hospitaalmidden, om de sederende effecten van iatrogeen toegediende benzodiazepines te neutraliseren na een endoscopie of op intensieve zorg om intubatie te vermijden.

Opgelet: Flumazenil wordt toegediend in een reeks van korte injecties en niet in één bolus.

 • Voor volwassenen wordt 0.2 mg flumazenil IV toegediend in 30 seconden gevolgd door 0.3 mg IV tot bewustzijnsverbetering. Het is aan te raden om 1 minuut te wachten tussen elke IV toediening.

  Een normale dosis is 0.5 mg IV tot een maximum van 5 mg.

  Indien geen respons dan moet de diagnose herzien worden.

  De patiënt moet zorgvuldig in observatie gehouden worden, sedatie en ademhalingsdepressie kunnen opnieuw optreden en hiervoor wordt een continu infuus van 0.5 mg-1 mg/uur flumazenil in fysiologisch serum of 5 % glucose voorgesteld.

 • Voor kinderen ouder dan 4 jaar wordt 10 mcg/kg IV voorgesteld en deze dosis kan 1 keer herhaald worden.

Waar kan je het antidotum bestellen?

Anexate® amp 0,5 mg/5 ml (doos met 1 amp) Roche, tel. 02 525 82 11, fax. 02 525 82 01 .

Flumazenil B.Braun ®  amp 0.5mg/5ml  (doos met 5 amp). B Braun Medical, tel. 02 712 86 50.

Referenties

 • Chudnofsky C.R., Safety and efficacy of flumazenil in reversing conscious sedation in the emergency department. Emergency Medicine Conscious Sedation Study Group. Academic emergency medicine: official journal of the Society for Academic Emergency Medicine 1997/10/01;4(10):944-50. PMID 9332625.

 • Kreshak, Allyson A., Tomaszewski, Christian A., Clark, Richard F., Cantrell, F. Lee, Flumazenil administration in poisoned pediatric patients. Pediatric Emergency Care 2012/05/01;28(5):448-50. PMID 22531190.

 • Thomson, J.S., Donald C., Lewin K., Use of Flumazenil in benzodiazepine overdose. Emergency medicine journal: EMJ 2006/02/01;23(2):162. PMID 16439763.

 • Nelson, Lewis S., Hoffman, Robert S., Lewin, Neal A., Goldfrank, Lewis R., Howland, Mary Ann, Flomenbaum, Neal E. Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 2011/../..;(9):

 • MICROMEDEX(R), Healthcare Series Vol. 159, Truven Health Analytics Inc.