Adderbeten behandeling

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpt.

In België komt alleen de Vipera Berus voor en dan nog in een beperkt gebied, namelijk het Maasgebied en in de Antwerpse Kempen.

Klinisch beeld:

Lokale effecten: pijn, oedeem binnen de 2 h na de beet en bereikt een maximum 48 - 72 h na de beet. Het oedeem kan zeer progressief uitbreiden over de hele ledemaat en zelfs tot op de romp.

Gastrointestinale symptomen: misselijkheid, braken, buikpijn en diarree.

Cardiovasculaire symptomen: hypotensie (meestal 6 - 24 h na de beet) en tachycardie.

Stollingsstoornissen.

In onderstaande tabel wordt een veelgebruikte indeling van de ernst van het klinisch beeld na een beet door een Adder (Vipera sp.) gegeven.

Ernst intoxicatie

Symptomen

Behandeling

Graad 0 (afwezig)

Beetwonde, geen oedeem.

ontsmetten.

Graad 1 (miniem)

Lokaal oedeem, GI symptomen.

symptomatisch.

Graad 2 (matig)

Regionaal oedeem en/of matige systemische effecten (hypotensie, braken).

antiserum.

Graad 3 (ernstig)

Uitgebreid oedeem, shock, bloedingen, koorts, convulsies, coma en longoedeem.

antiserum.

Polyvalente specifieke F(ab)2 antilichamen (Viperfav®)

Het is een polyvalent antiserum met specifieke F(ab)2 antilichamen (paard) tegen Vipera aspis, Vipera berus, Vipera ammodytes.

Het protocol (volgens Pasteur Merieux): zelfde dosis voor kinderen en volwassenen.

De vial van 4 ml oplossen in 100 ml fysiologisch serum en langzaam IV toedienen over 1 uur.

De perfusie langzaam opstarten met een inloopsnelheid van 15 dr/min.

Bij kinderen kan de hoeveelheid diluent zo nodig aangepast worden.

In het merendeel van de gevallen volstaat 1 toediening.

Indien nodig kan de dosis herhaald worden 4 uur na het beëindigen van de voorafgaande perfusie.

Nevenwerkingen: allergische reacties, anafylactische shock (zelden), laattijdig heeft men bij 1 % van de patiënten een serum sickness zien optreden 6 dagen na het starten van de behandeling.

Monovalente specifieke FAB fragmenten (ViperaTab™)

Een antiserum met Fab immunoglobulines (schaap) tegen Vipera berus.

In Zweden heeft men goede resultaten met Fab specifieke antilichamen (Viperatab™) bij adderbeten (Vipera berus).

Dosering en wijze van toediening: 2 flesjes (8 ml, bevattende 200 mg Fab) toegediend in 100 ml fysiologisch serum in 30 minuten.

Deze dosis kan indien nodig herhaald worden. 

NB.: Tenslotte willen we er de aandacht op vestigen dat het Antigifcentrum geen sera aflevert voor reizigers. Informatie over beschikbaarheid van sera in Europa is te vinden op de volgend website: www.toxinfo.org/antivenoms.

 

Waar kan je het antidotum bestellen? 

MONOVALENTE SPECIFIEKE FAB FRAGMENTEN
ViperaTab™, 1 vial 100 mg (doos met 2 vials).

  • Inresa Arzneimittel GmbH, Obere Hardtstraße 18, 79114 Freiburg (Duitsland), tel. direct +49 761 456 26 26 227, tel. centrale +49 761 47 50 47, fax. +49 761 47 51 27.
POLYVALENTE SPECIFIEKE F(AB)2 FRAGMENTEN
Viperfav®, 1 vial 4 ml (doos met 1 vial).
 
  • Inresa Arzneimittel GmbH, Obere Hardtstraße 18, 79114 Freiburg (Duitsland), tel. direct +49 761 456 26 26 227, tel. centrale +49 761 47 50 47, fax. +49 761 47 51 27.
  • In geval van nood is dit antidotum ook te bekomen bij het Antigifcentrum, tel. 070 245 245.

Referenties

  • Boels, David, Hamel, Jean Francois, Bretaudeau Deguigne, Marie, Harry, Patrick, European viper envenomings: Assessment of Viperfav™ and other symptomatic treatments. Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.) 2012/03/01;50(3):189-96. PMID 22372786.

  • Karlson-Stiber C., Persson H., Antivenom treatment in Vipera berus envenoming--report of 30 cases. Journal Of Internal Medicine 1994/01/01;235(1):57-61. PMID 8283161.

  • Nelson, Lewis S., Hoffman, Robert S., Lewin, Neal A., Goldfrank, Lewis R., Howland, Mary Ann, Flomenbaum, Neal E., Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 2011/../..;(9).

  • MICROMEDEX(R), Healthcare Series Vol. 159, Truven Health Analytics Inc.