Amanita phalloides

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpt.

Silibinin (Legalon Sil® vial)

Er bestaat geen echt antidoot voor deze intoxicatie. Silibinin wordt aangewend bij intoxicaties met Amanita Phalloïdes omwille van een leverbeschermend effect dat in een experimenteel model is aangetoond. Silibinin vermindert de intestinale absorptie van amanitines, evenals het transport naar de hepatocyt toe en stimuleert het RNA-polymerase.

Uit een retrospectieve studie van casussen bij de mens bleek een statistisch significant verband tussen het toedienen van N-acetylcysteïne of silibinine en een verminderde mortaliteit. De effectiviteit van het silibinine is moeilijk te evalueren, omdat de verschillende reeksen niet vergelijkbaar zijn.

Silibinine wordt bij voorkeur zo vlug mogelijk toegediend, na inname van paddenstoelen die amanitines bevatten.

Posologie:

Volwassenen: traag IV (over 2 uur) dient men 5 mg/kg in glucose 5 % toe. Herhalen om de 6 uur. Men dient het gedurende 6 dagen toe. Indien de patiënt 4 dagen na inname geen hepatotoxiciteit heeft, kan men de behandeling stopzetten. 

N- acetylcysteine wordt zo vlug mogelijk toegediend (zeker bij hepatotoxiciteit), volgens de behandeling van paracetamol-intoxicaties:

1. 150 mg/kg NAC in 200 ml 5 % dextrose over 15 of 30 minuten.

2. Eén uur na start therapie 50 mg/kg NAC in 500 mL 5 % dextrose over 4 uur.

3. 100 mg/kg NAC in 1000 ml 5 % dextrose over 16 uur.

4. Doe controle testen aan het einde en herhaal desnoods de 100 mg/kg dosis.

Waar kan je het antidotum bestellen?

SILIBININ Legalon-SIL®, vials van 350 mg (doos met 4 vials), is beschikbaar via het Antigifcentrum (tel. 070 245 245).

Referenties

  • Saviuc P., Flesch F., Acute higher funghi mushroom poisoning and its treatment. Presse Med. 2003 Sep 20;32(30): 1427-35.

  • Nelson, Lewis S., Hoffman, Robert S., Lewin, Neal A., Goldfrank, Lewis R., Howland, Mary Ann, Flomenbaum, Neal E., Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 2011/../..;(9).

  • MICROMEDEX(R), Healthcare Series Vol. 159, Truven Health Analytics Inc.