Elektronische sigaretten en de vloeibare (na)vullingen

 
 
In dit artikel bespreken we hoofdzakelijk de gevaren van de vloeibare (na)vullingen (e-liquids, e-vloeistoffen of e-juice) die nicotine bevatten, vanwege hun acute toxiciteit in geval van verkeerd gebruik. Nicotine is een giftige stof. Bij kinderen kan het drinken van een beperkte hoeveelheid van deze vullingen al een ernstige vergiftiging veroorzaken. Gegevens over de toxiciteit van elektronische sigaretten op lange termijn zijn zeer beperkt en vallen buiten het bereik van dit artikel.
 
 
 
 

Symptomen

De meest voorkomende ongevallen met vloeibare vullingen gebeuren door inslikken, huidcontact of contact met de ogen.
Een elektronische sigaret (of e-sigaret) werkt op de elektriciteit van een batterij om de handeling van roken te simuleren. Er is geen verbranding.
1
2

De meest voorkomende ongevallen met vloeibare vullingen gebeuren door inslikken, huidcontact of contact met de ogen. De ernst van de vergiftiging hangt vooral af van de hoeveelheid nicotine.

Bij inslikken

De symptomen na het inslikken variëren, naargelang de hoeveelheid ingenomen vloeistof en de concentratie nicotine ervan.

De eerste tekenen van een vergiftiging zijn misselijkheid, braken, bleekheid, duizeligheid, hoofdpijn, hartkloppingen, enz. Bij ernstige vergiftigingen kunnen zich stuipen (convulsies), hartritmestoornissen en ademhalingsproblemen voordoen.

Bij kinderen kan een dosis nicotine van 10 mg een ernstige vergiftiging veroorzaken! Enkele ml. vloeistof kunnen dus al gevaarlijk zijn.

Over de giftigheid van vloeibare vullingen zonder nicotine is nog niet veel geweten.

Bij huidcontact

Bij huidcontact kan er irritatie optreden.

Bovendien kan de nicotine in de vullingen in sommige gevallen worden geabsorbeerd door de huid en een vergiftiging veroorzaken.

Bij oogcontact

Irritatie van het oog is mogelijk.

 
 
 
 

Behandeling

Bij een ongeval met vloeibare vullingen voor elektronische sigaretten neem je best meteen contact op met je arts of het Antigifcentrum (070 245 245 – gratis).

Om het risico te kunnen inschatten, zullen wij je enkele vragen stellen:

  • Wat is de naam van het betrokken product + is er een etiket of label aanwezig?
  • Wat is de leeftijd van het slachtoffer?
  • Wat is de ingenomen hoeveelheid?
  • Over welk type blootstelling gaat het? (inslikken, huidcontact, oogcontact,…)
  • Wat is de tijd tussen het ongeval en dit gesprek?
  • Stel je symptomen vast?

De behandeling bestaat uit het bestrijden van de symptomen. Er bestaat geen specifiek tegengif.

Bij inslikken

Bij inslikken van vloeibare vullingen kan je de mond spoelen en enkele slokjes water te drinken geven.

Het is belangrijk niet te doen braken en geen melk te geven.

Een observatie in het ziekenhuis kan nodig zijn, als het om een aanzienlijke hoeveelheid nicotine gaat.

Bij huidcontact

Was de huid grondig met water en zeep en spoel na. Als er symptomen optreden, neem dan contact op met een arts.

Bij oogcontact

Spoel het oog grondig gedurende minstens 15 minuten met lauw, stromend water. Als na het spoelen de symptomen aanhouden (rode ogen, ongemak, pijn), contacteer een arts.

 
 
 
 

Toxiciteit

Nicotine is één van de voornaamste oorzaken van de verslavende, maar ook verdovende werking van roken. Het is ook een krachtig zenuwgif, dat in insecticiden gebruikt wordt. Maar ook voor mensen is nicotine giftig.

 
 
 
 

Risico

De e-sigaret is een relatief nieuw product op de markt. Vooral de vloeibare vullingen vormen een risico op vergiftiging. Gezien de aanwezigheid van nicotine in sommige modellen is de elektronische sigaret verre van een onschuldig product.

Net zoals gewone sigaretten(peuken) gevaarlijk zijn voor kinderen, vormen elektronische sigaretten en de vullingen die nicotine bevatten een risico voor hen.

De eventuele voordelen van de elektronische sigaret en de efficiëntie bij het stoppen met roken vallen buiten het bereik van dit artikel. Gegevens over de toxiciteit op lange termijn zijn zeer beperkt, de Hoge Gezondheidsraad (HGR) adviseert evenwel: "Aangezien nicotine en ook andere stoffen die bij dampen worden geïnhaleerd zeker niet onschadelijk zijn of mogelijk schadelijk kunnen zijn, meent de HGR dat bij de introductie van de e-sigaret - al dan niet met nicotine - voorzichtigheid en terughoudendheid is geboden."

 
 
 
 

Preventie

Net zoals gewone sigaretten(peuken) gevaarlijk zijn voor kinderen, vormen elektronische sigaretten en de vullingen die nicotine bevatten een risico voor hen.
 
 
 
 

Meer weten?

Een elektronische sigaret (of e-sigaret) werkt op de elektriciteit van een batterij, om de handeling van roken te simuleren. Er is geen verbranding. Ze heeft de vorm van een sigaret, met een weerstand en vulling of cartridge waarin met vloeistof geïmpregneerde vezels zitten. Soms is er aan het uiteinde een diode, die een verbranding voorstelt. Wanneer de gebruiker aan de sigaret trekt, wordt de vloeistof in de vulling verwarmd en ademt men de dampen in. Visueel lijkt deze stoom op de rook van een echte sigaret. Aan deze stoom kan een smaakstof worden toegevoegd (tabakaroma, munt, vruchten, chocolade,…), al dan niet met nicotine. Om de cartridge aan te vullen bestaat, er een grote verscheidenheid aan vloeistoffen, ook e-liquids genoemd, die verkocht worden in kleine flesjes, met of zonder nicotine.

Elektronische sigaretten winnen aan populariteit, ter vervanging van de conventionele sigaret of als middel om te stoppen met roken.

E-sigaretten zonder nicotine moeten voldoen aan de algemene wet inzake productveiligheid.

Een nieuwe EU-richtlijn inzake tabaksproducten doet een aantal aanbevelingen en verplichtingen over de toestellen en de vloeibare vulling. Deze Europese richtlijn is ondertussen omgezet in Belgische wetgeving: koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten.

De vloeibare vullingen bestaan gewoonlijk uit propyleenglycol (om rook te simuleren), glycerol, eventueel nicotine en aroma’s. Ze worden verkocht in flesjes van 10 tot 30 ml. De concentratie van nicotine in de vloeistof varieert van 0 tot meer dan 20 mg/ml.