Tatoeage-inkt kan toxische stoffen bevatten

 
 
Uit onderzoek blijkt dat 12% van de Europese bevolking, meestal jongeren tussen 18 en 34 jaar, minstens één tatoeage heeft. Deze tattoos zijn echter niet geheel zonder risico. De gebruikte inktstoffen worden immers door het lichaam beschouwd als vreemde stoffen. In de eerste plaats zijn vooral allergische reacties niet uit te sluiten. Sommige inktsubstanties kunnen kanker of genetische mutaties veroorzaken, maar ook zijn eventuele toxische effecten op de voortplanting niet uit te sluiten. Uiteraard hoeft het zo’n vaart niet steeds te lopen.
 
 
 
 

Toxiciteit

De Europese Commissie maakte een wet waarbij ruim 4.000 substanties verboden worden. Die wet treedt op 4 januari 2022 in werking. Je kan ze lezen via deze link

De Raad van Europa heeft hier niet op gewacht. Al in 2008 heeft de Raad een aanbeveling uitgevaardigd op vlak van de toxiciteit van de chemische samenstelling van tatoeage-inkt. Sommige landen, waaronder ook België, hebben reeds een eigen wetgeving over het gebruik van inkten. Naast deze wetgevingen moeten de inkten voldoen aan de algemene veiligheidsvereisten zoals die in de Europese Unie gelden. Zo bepalen de wetgevingen CLP (Classification, Labelling and Packaging) en REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals) dat moet aangegeven worden wanneer bepaalde schadelijke stoffen in belangrijke concentraties aanwezig zijn in een product. Ook bepaalt Europa dat sommige producten moeten worden geregistreerd en over duidelijke informatiefiches beschikken. Tot slot moeten de gebruikte producten voldoen aan de BPR- wetgeving (Biocidal Products Regulation), wanneer deze ook bewaarstoffen bevatten.

 
 
 
 

Risico

Tijdens het tatoeëren worden inktstoffen in verschillende kleuren ingespoten in de huid. Wanneer de opperhuid zich herstelt, blijven de verschillende inktkleuren permanent zichtbaar. Waar vroeger vooral bezorgdheid heerste over de hygiënische omstandigheden waarin de tatoeage geplaatst werd, omwille van het risico op mogelijke infecties en overdraagbare aandoeningen, is de focus nu verschoven naar de (chemische) samenstelling van de gebruikte inkten. De bekwaamheid van een tatoeëerder hangt dus niet enkel af van zijn artistieke kwaliteiten en het correct gebruik en toepassen van steriele maatregelen, maar ook van de keuze van tattoo-inkten.

 
 
 
 

Preventie

Mensen die overwegen een tattoo te laten plaatsen, informeren bij de tattoo-kunstenaar best naar de gebruikte materialen.

Mensen die overwegen een tattoo te laten plaatsen, informeren bij de tattoo-kunstenaar best naar de gebruikte materialen. Als je een tattoo wil laten verwijderen, meestal met behulp van lasertechnologie, weet dan dat tijdens deze procedure de inktpigmenten afgebroken worden tot kleinere partikels, die eventueel via de bloedstroom kunnen opgenomen worden in het lichaam.

Raadpleeg zeker ook de RAPEX website (EU Rapid Alert System for dangerous non-food products) om meldingen van risicovolle producten  terug te vinden, via deze link. Hou ook een lijst van de gebruikte inktstoffen bij. Als er dan een ongewenste reactie optreedt kan dit belangrijke informatie opleveren voor de zorgverleners. Deze bedenkingen gelden ook voor permanente make-up-producten zoals blijvende eyeliners.