Voorzichtig met de verbrandingsrook van kaarsen

 
 
Of het nu gaat om een verjaardagstaart of als decoratie voor de feestdagen, kaarsen maken deel uit van onze dagelijkse omgeving. Tijdens de donkere winterdagen staan ze garant voor sfeer en gezelligheid. Maar zijn er, los van het aspect brandveiligheid, risico’s verbonden aan kaarsen?
 
 
 
 

Symptomen

  • Overmatige blootstelling (inademen) aan de verbrandingslucht van kaarsen kan leiden tot hoesten, en ademhalingsmoeilijkheden. Wanneer dit veelvuldig en langdurig het geval is, kan chronische bronchitis optreden. 
  • Het inslikken van kaars(vet), bijvoorbeeld wanneer dit op een verjaardagstaart is terechtgekomen, is niet bepaald gevaarlijk. Het kan aanleiding geven tot matige symptomen waaronder misselijkheid, braken, buikkrampen en een risico op diarree.
 
 
 
 

Behandeling

De symptomen verdwijnen veelal spontaan. Als dat niet zo is of als je je onwel voelt, neem dan best contact op met het Antigifcentrum (070 245 245).

Zorg alvast voor frisse lucht of breng het slachtoffer naar buiten. 

 
 
 
 

Toxiciteit

Kaarsen branden en dat maakt hen strikt genomen giftig.

Kaarsen branden en dat maakt hen strikt genomen giftig. Van zodra we iets verbranden, ook een natuurlijk product, komen er irriterende en zelfs giftige stoffen vrij. Dit geldt in het bijzonder voor paraffinekaarsen, die gemaakt zijn van een afleiding van aardolie. Maar ook kaarsen die gemaakt zijn van natuurlijke, dierlijke (bijen) of plantaardige was (soja, koolzaad, palmwas, enz.) geven een giftige rook af. Wanneer kaarsen daarenboven geparfumeerd zijn, neemt het vrijkomen van giftige stoffen verder toe. Een eenvoudige tip waarmee je makkelijk de toxiciteit van de rook van kaarsen kan controleren, is kijken of er zichtbare rook of roet vrij komt. Zo ja, dan bevat deze rook giftige stoffen en gebruik je de kaars beter niet.

 
 
 
 

Preventie

Een vergiftiging door de verbranding van kaarsen is vermijdbaar.

 Tracht daarom:

  • De woning elke dag enkele minuten goed te verluchten.
  • Bij voorkeur producten van Europese makelij te kopen. Deze moeten aan strenge kwaliteitscriteria voldoen.
  • Het gebruik van geurkaarsen te beperken.
  • De verbrande lont van de kaars af te snijden alvorens je ze opnieuw aansteekt. Dit zorgt voor een betere verbranding.
  • Langdurige blootstelling van kwetsbare personen (jonge kinderen, zwangere vrouwen, astmapatiënten en ouderen) te beperken.