Asbest

 
 
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal soorten natuurlijke vezelachtige mineralen die bestaan uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Asbest werd vooral gebruikt van 1945 tot 2001, met een piek tussen 1955 en 1985. Het bouw- of verbouwjaar van een pand kan je een eerste aanwijzing geven over de aanwezigheid van asbest. De meeste materialen in asbestcement hebben een kenmerkende gewafelde textuur, ook wel “honingraat” genoemd. Je vindt asbest onder meer terug in dakbedekkingen en gevelbekledingen (asbestcement), in vuurbestendige platen, in remschoenen van voertuigen, in en onder vinylvloertegels, als isolatiemateriaal rond leidingen en in de vorm van spuitasbest rond draagbalken. Wegens het grote gezondheidsrisico mag asbest sinds 2005 in ons land niet meer worden geproduceerd en gebruikt.
 
 
 
 

Toxiciteit

Asbestvezels kunnen verschillende ziektes veroorzaken.

Asbestvezels kunnen verschillende ziektes veroorzaken:

  • Pleurale plaques: verdikkingen van het borstvlies die kunnen verkalken. De plaques ontstaan 15 tot 20 jaar na de blootstelling aan asbest.
  • Mesothelioom: kwaadaardige tumor aan het borst- of buikvlies, ontwikkelt zich 25 tot 40 jaar na de blootstelling. De ziekte kent een fatale afloop.
  • Asbestose: littekenweefsel in de longen, waardoor het moeilijker wordt om adem te halen en de patiënt gevoeliger wordt aan infecties. De ziekte ontwikkelt zich tussen de 10 en 20 jaar na de blootstelling aan asbest.
  • Longkanker: ontwikkelt zich tussen 15 en 25 jaar na de blootstelling. Iemand die daarbij ook nog rookt, verhoogt het risico.
  • Kanker aan het strottenhoofd: wordt in sommige gevallen gelinkt aan asbestblootstelling.
 
 
 
 

Risico

Asbest vormt pas een risico voor de gezondheid als de vezels vrijkomen en we ze inademen. Dat betekent dat je in materiaal, dat vermoedelijk asbest bevat, nooit mag boren, slijpen of zagen. Het inslikken van asbest of huidcontact houden geen risico's in. De kans dat je ziek wordt na inademing van asbestvezels, stijgt met het aantal keer dat je blootgesteld wordt, de duur van de blootstelling en de concentratie van de vezels in de lucht.

De zware, gevaarlijke asbestblootstellingen dateren uit het verleden. Nu zijn er enkel risico's voor zij die onvoorzichtig omspringen met asbesthoudend materiaal. Dit bijvoorbeeld tijdens de renovatie van gebouwen. Ook verblijven in de buurt van plaatsen waar asbest wordt gestort en onbedekt achtergelaten houdt een risico in. 

 
 
 
 

Preventie

Het is aan te raden om verdachte materialen te beschouwen als asbesthoudend tot het tegendeel bewezen is.

Het is aan te raden om verdachte materialen te beschouwen als asbesthoudend tot het tegendeel bewezen is. Dit kan met de hulp van een deskundige en/of door middel van analyses door een erkend laboratorium (een lijst via deze link). Een analyse kost ongeveer 45 euro.

 
 
 
 

Meer weten?

Interessante links: