Haarkleuringen

 
 
Een weelderige haardos en mooie haarkleur staan in onze maatschappij vaak symbool voor gezondheid en succes. Haarverzorging is dan ook voor velen belangrijk en haarkleuringen maken daar onmiskenbaar deel van uit. Herinner je je nog de stormloop richting kapperszaken na de eerste lockdown. Maar, haarkleuringen zijn niet steeds onschuldig en kunnen een gezondheidsrisico vormen.
 
 
 
 

Behandeling

Het inslikken van kleurshampoo kan maagdarmklachten en schuimvorming geven.

Het inslikken van kleurshampoo kan maagdarmklachten en schuimvorming geven. Niet braken is de boodschap om overloop in de longen te voorkomen. Spatten in de ogen vereisen onmiddellijk spoelen met lauw stromend water. 

 
 
 
 

Toxiciteit

Haarkleurmiddelen bestemd voor huishoudelijk gebruik worden niet beschouwd als kankerverwekkend voor de mens. Mensen die hun haar laten kleuren bij de kapper, of zelf kleuren, lopen geen risico. Mogelijks kan er wel een probleem zijn voor de kappers zelf. Want beroepsmatige blootstelling aan kleurstoffen is niet zonder risico. Er zijn studies die wijzen op een verhoogd risico op blaaskanker. Het verhoogde risico zou verband houden met vroegere blootstellingen, in het bijzonder aan producten (brillantines) op basis van aromatische amines (paradimethylaminobenzeen). Het betreft hier blootstellingen uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Sedert 1980 is de samenstelling van kleurmiddelen aan strenge vereisten onderworpen.

 
 
 
 

Risico

De kappers zelf, die dagdagelijks met deze producten in contact komen, lopen risico op een allergisch contacteczeem ter hoogte van de handen,

Haarkleuringen zijn niet steeds onschuldig en kunnen een gezondheidsrisico vormen, door de aanwezigheid van waterstofperoxide, ammoniak, en de zogenaamde para-kleurstoffen PPD (parafenyleendiamine) en PTD (paratolueendiamine) die er vaak in verwerkt zijn. Deze bestanddelen kunnen huidirritatie, eczeem en allergieën veroorzaken ter hoogte van hoofd, gelaat, oogleden, oren en hals.

De kappers zelf, die dagdagelijks met deze producten in contact komen, lopen risico op een allergisch contacteczeem ter hoogte van de handen, eventueel allergische en astmatische klachten onder andere door prikkeling van de neusslijmvliezen. Het zijn vooral de para-kleurstoffen die het lichaam gevoelig maken voor allergische reacties en die deze reacties bij een nieuwe blootstelling kunnen doen verergeren.

 
 
 
 

Meer weten?

Er zijn drie soorten haarkleuringen: tijdelijke, semi-permanente en permanente haarkleuringen.

De twee eerste categorieën zijn niet-oxidatieve (niet-permanente) haarkleuringen en geven een tijdelijke haarkleuring die geleidelijk aan vervaagt na een zestal wasbeurten. De groep van permanente haarkleuringen omvat de oxidatieve haarkleuringen en vertegenwoordigt 70 tot 80% van de markt van de haarkleuringsproducten in Europa. De kleuring wordt niet uitgewassen met shampoo en groeit na een tijdje uit. De verkleuring ontstaat door middel van een chemische reactie, veroorzaakt door waterstofperoxide en een oxidatiemiddel.

Naast de synthetische haarkleurmiddelen bestaan er ook natuurlijke kleurmiddelen op basis van planten (henna), metalen (looddioxide) of mineralen (kalk, rode oker).

Haarkleuringsproducten zijn cosmetische producten die gereglementeerd worden door de Europese wetgeving die deel uitmaakt van de zogenaamde Europese Cosmeticarichtlijn. De wetgeving beschrijft lijsten met stoffen die verboden zijn en/of die niet boven bepaalde concentraties mogen voorkomen in haarkleuringsproducten.

Meer informatie via deze links: