Waterverwarmers en badverwarmers op gas

Een onvakkundige plaatsing van deze apparaten kan de oorzaak zijn van CO-intoxicaties.

WaterverwarmersEen waterverwarmer of keukengeiser is een klein toestel op gas voor de productie van warm water (een elektrisch toestel produceert geen CO) en meestal niet aangesloten op een schoorsteen.

Een waterverwarmer of keukengeiser is een klein toestel op gas voor de productie van warm water (een elektrisch toestel produceert geen CO) en meestal niet aangesloten op een schoorsteen. Men spreekt vaak van de “5 l” omdat hij 5 liter warm water per minuut kan produceren. Technici spreken van een apparaat van het type A.

Deze apparaten zijn ontworpen om een gootsteen of lavabo van warm water te voorzien bijvoorbeeld voor de vaat. Men mag ze hoogstens 10 minuten per half uur gebruiken. Het is uitermate gevaarlijk om dergelijk apparaat te gebruiken voor een douche, omdat door de grote vraag naar water op te korte tijd het toestel te intensief en te lang gebruikt wordt met het risico op een gevaarlijke afgifte van CO.

Sinds 1989, zijn alle 5 l-waterverwarmers voorzien van een atmosfeerbeveiliging (CDA). In dit geval spreekt men van apparaten van type A1AS. Het apparaat schakelt zichzelf uit wanneer er te weinig zuurstof aanwezig is. In Vlaanderen is het mogelijk een premies te bekomen voor maatregelen die CO-vergiftiging tegengaan. Zie deze link.  

In een keuken met keukengeiser, die niet aangesloten is op een schoorsteen, zijn twee ventilatieopeningen verplicht: een lage voor de aanvoer van verse lucht en een hoge voor de evacuatie van de verbrandingsgassen.

  • De lage opening voor de toevoer van lucht moet zo dicht mogelijk bij de vloer geïnstalleerd zijn met een niet afsluitbare opening van minstens 150 cm2. Bij voorkeur komt de lucht rechtstreeks van buiten. Indien dit niet mogelijk is moet de verse buitenlucht door maximum 3 doorstroomopeningen in serie van minstens 150 cm2 aangevoerd worden.
  • De hoge opening voor de evacuatie van verbrandingsgassen moet bij het plafond geplaatst zijn en ook een niet afsluitbare opening van minstens 150 cm2 hebben. De opening moet rechtstreeks naar buiten leiden.

Keukengeisers type A1AS mogen niet meer geplaatst of vervangen worden vanaf 1 september 2015. Bestaande keukengeisers mogen in bedrijf blijven voor zover ze beantwoorden aan bovenstaande voorwaarden.

Badverwarmers

Alle badverwarmers op gas moeten aangesloten worden op een afvoer. Er bestaan toestellen van het type B (aangesloten op een afvoerkanaal en gebruik makend van de lucht in het lokaal voor de verbranding) en van het type C (verse lucht wordt van buiten het gebouw aangevoerd en de verbrandingsgassen worden eveneens naar buiten afgevoerd). Een toestel van het type B mag niet geïnstalleerd worden in een slaapkamer, een douchecabine of een toilet.

Badgeiser van het type BToestel van het type B aangesloten op een afvoerkanaal en gebruik makend van de lucht in het lokaal voor de verbranding.

Het vermogen van zo een apparaat wordt bepaald door het gebruik: voor een lavabo en douche volstaat een 10 l-toestel (het toestel verwarmt 10 liter water per minuut). Indien men over een bad beschikt zal een 13 l-toestel aangewezen zijn. Voor verschillende aftappunten (wasbak, lavabo, douche, bad) is een toestel met variabel vermogen ideaal.

In België wordt gas van verschillende bronnen (zie “gas”) gebruikt voor de gasdistributie. Het is belangrijk dat men over een apparaat beschikt dat voldoet aan de norm NBN51-003. Dat is geschikt voor het gas dat in België verdeeld wordt en de overeenstemmende gasdruk. Op het kenplaatje ziet men als land van bestemming België (BE) alsook het CE-keurmerk. Soms stelt dit problemen voor grensbewoners die een toestel in het buitenland aankopen. Je vakman of aardgasleverancier beschikt steeds over de meest actuele informatie en kan je verder informeren.

Sinds 1995 zijn alle badgeisers of badverwarmers uitgerust met een beveiliging die het toestel uitschakelt zodra er verbrandingsgassen terugstromen in het lokaal (TTB - thermische terugslag beveiliging). Het gaat hier om een noodzakelijke veiligheid en alle oudere toestellen zouden niet meer moeten gebruikt worden.

Opgelet: sommige knutselaars “prutsen” aan de TTB zodat het toestel niet afslaat bij terugstromen van de verbrandingsgassen. Dit is uiteraard misdadig en gevaarlijk!

Een badgeiser die goed functioneert, brandt met een blauwe vlam. Een oranje vlam wijst op onvolledige verbranding en dus productie van CO. Het apparaat moet dan dringend nagezien worden door een vakman.

In elke badkamer met een badgeiser moet een ventilatierooster voorzien zijn. Dit is een niet afsluitbare opening voor luchttoevoer van minimum 150 cm2. Dit rooster moet volledig vrij zijn. Hierdoor wordt de lucht voor de verbranding aangevoerd. Het rooster bevindt zich meestal onderaan in de deur van de badkamer.

De afvoer van de verbrandingsgassen van de badgeiser gebeurt door een rookafvoerkanaal, waarvan het verloop zo verticaal mogelijk moet zijn. Bochten of horizontale stukken verstoren de trek. De aansluiting van de badgeiser of het rookafvoerkanaal moet luchtdicht zijn.

Nieuwe toestellen van het type B mogen niet geplaatst worden in een slaapkamer, badkamer, doucheruimte of een toilet.

Het vervangen van een toestel van het type B opgesteld in een slaapkamer, badkamer, doucheruimte of toilet door een toestel van hetzelfde type verboden sinds 2015. Bestaande toestellen mogen in bedrijf blijven voor zover hun luchttoevoer en de afvoer van verbrandingskassen voldoet aan de gestelde eisen. 

De badgeiser van het type CToestel van het type C: de lucht nodig voor de verbranding wordt buiten gehaald en de verbrande gassen worden weer naar buiten afgevoerd.

Dit is een gesloten toestel: de lucht nodig voor de verbranding wordt buiten gehaald en de verbrande gassen worden weer naar buiten afgevoerd. Het toestel functioneert dus volledig onafhankelijk van de lucht in de kamer. Er is geen opening ter hoogte van de waakvlam en is er geen enkel risico op CO-intoxicatie.

Lees meer over gesloten toestellen van het type C.