Beter geen hoestsiroop voor kinderen jonger dan zes jaar

 
 
In de winterperiode kan hoest en verkoudheid veel last en slapeloosheid veroorzaken bij kinderen. Hoest komt zeer frequent voor, is meestal niet ernstig en soms zelfs nuttig. Want hoest is een gewone reflex om de luchtwegen proper te maken. De kracht die bij hoesten gepaard gaat, laat toe de geblokkeerde luchtwegen weer vrij te maken. Soms gaat het echter om een droge of irriterende hoest, die fluimen noch secreties losmaakt. Hoesten kan ook een symptoom zijn van infectie, allergieën, astma of maagreflux. De omgeving van kinderen kan ook verantwoordelijk zijn voor de hoest: passief roken of bepaalde vervuilende stoffen kunnen een aanhoudende hoest uitlokken. Maar hoeststillende geneesmiddelen zijn niet aangewezen bij kinderen jonger dan zes jaar, wegens gebrek aan bewijs van hun doeltreffendheid en neveneffecten bij overdosering.
 
 
 
 

Toxiciteit

Hoeststillende geneesmiddelen zijn niet aangewezen bij kinderen jonger dan zes jaar, wegens gebrek aan bewijs van hun doeltreffendheid. In sommige gevallen doen ze meer kwaad dan goed; namelijk het verhinderen van ophoesten van secreties die ziekten veroorzaken. Bovendien kan hoeststillende medicatie gevaarlijke bijwerkingen hebben bij baby’s en jonge kinderen.

Daarom heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in 2013 de risico-batenverhouding van geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid herzien. Deze evaluatie heeft geleid tot het tegenaanwijzen van geneesmiddelen op basis van onder andere codeïne, folcodine, dextromethorfan, pentoxyverine bij kinderen jonger dan zes jaar.
Deze aanbevelingen kan men terugvinden op de bijsluiter.
 
Codeïne

Hoestwerende middelen op basis van codeïne zijn enkel nog te verkrijgen op voorschrift. Een te hoge dosis codeïne kan aanleiding geven tot ademhalingsdepressie. Een kleine soeplepel van een siroop die 30 mg/5 ml codeinefosfaat bevat is een toxische dosis voor een tweejarig kind dat 12 kg weegt. 

Dextromethorfan

Bij overdosering met dextrometorfan kunnen duizeligheid, gastrointestinale last en verwardheid optreden.

Terpeenderivaten

Suppo’s tegen hoest die terpeenderivaten bevatten, zoals kamfer en eucalyptol zijn absoluut niet aangewezen bij kinderen jonger dan 30 maanden en bij kinderen met een voorgeschiedenis van epilepsie of koortsstuipen. Dit omwille van een mogelijk risico van neurologische stoornissen, vooral convulsies.

 
 
 
 

Preventie

  • Niet roken op plaatsen waar kinderen wonen.
  • Bekijk of mogelijk irriterende stoffen of producten aanwezig zijn, die allergieën kunnen opwekken zoals, parfums, aërosols….
  • Ververs en bevochtig de lucht in huis voldoende.
  • Meestal kan een gewone lepel honing, suikersiroop met tijm of een warme drank de irriterende hoest verlichten.
  • Zogenaamd “natuurlijke” antihoest- en verkoudheidsmiddelen, op basis van vluchtige aromatische oliën, zoals kamfer en eucalyptol, moeten absoluut vermeden worden, wegens het risico op toxiciteit. Zie ook essentiële oliën