Benzodiazepines

 
 
Binnen de categorie van de geneesmiddelen maakt medicatie voor het centrale zenuwstelsel meer dan 40% uit van de oproepen (bij de volwassenen) naar het Antigifcentrum. Benzodiazepines, gebruikt als slaapmiddel, kalmeermiddel of angstremmer, zijn hierbij het meest betrokken. Ze maken ook deel uit van die oproepen betreffende geneesmiddelen waarvoor het Antigifcentrum het vaakst een controle in het ziekenhuis aanraadt bij overdosering.
 
 
 
 

Symptomen

Benzodiazepines werden de belangrijkste behandeling voor angststoornissen en slapeloosheid.

Benzodiazepines kwamen op de markt in de jaren zestig van de vorige eeuw. Ze werden de belangrijkste behandeling voor angststoornissen en slapeloosheid en hebben een kalmerend, slaapverwekkend, angstwerend, anticonvulsief en spierontspannend effect. De gevoeligheid voor deze effecten verschilt van individu tot individu.

Al snel werd duidelijk dat hun werkzaamheid beperkt in duur is en dat ze aanleiding geven tot afhankelijkheid. Vanaf de jaren negentig werd aanbevolen benzodiazepines voor beperkte duur en in bescheiden doses voor te schrijven. Toch blijven ze wereldwijd scoren onder de meest voorgeschreven geneesmiddelen.

 
 
 
 

Risico

Het is belangrijk te beseffen dat de werkzaamheid van deze middelen beperkt is in tijd.

Het is belangrijk te beseffen dat de werkzaamheid van deze middelen beperkt is in tijd. Je kan er al na vier weken aan gewend raken, of er afhankelijk van worden. De geneesmiddelen kunnen ook geheugen- of concentratiestoornissen veroorzaken of een depressie verbergen.

Benzodiazepines kunnen verder leiden tot paradoxale reacties zoals agressie en gewelddadig gedrag, hallucinaties en wanen. En ze maken je minder alert tijdens het autorijden. Wettelijk gezien mag je niet met de wagen rijden als je slaap- of kalmeringsmiddelen neemt. 

Slaapmiddelen kunnen ook aanleiding geven tot valpartijen als je ’s nachts moet opstaan, wat vaak voorkomt bij bejaarden. De combinatie van alcohol met benzodiazepines is helemaal uit den boze!

Neem benzodiazepines nooit op eigen initiatief. Volg steeds het advies van je huisarts!

 
 
 
 

Preventie

Gebruik benzodiazepines alleen als je ze echt nodig hebt, bijvoorbeeld na een schokkende gebeurtenis zoals een ongeval of een overlijden, en dan liefst nog voor een korte periode, bijvoorbeeld 14 dagen. 

Verslaafd

Neem je benzodiazepines te lang, dan kun je er aan verslaafd raken. Het abrupt stoppen van de behandeling met slaap- en kalmeringsmiddelen kan gepaard gaan met ontwenningsverschijnselen zoals angststoornissen, slapeloosheid, verwardheid, stuipaanvallen, hallucinaties en nachtmerries.

Het is dan ook beter om de dosis heel langzaam af te bouwen of meer tijd te laten tussen de innamen. Laat je hierbij steeds begeleiden door een arts.