Medicinale houtskool

Medicinale houtskool - ook actieve kool genoemd - is een fijn poeder dat bereid wordt uit kool van plantaardige oorsprong. Het is in staat giftige stoffen op te nemen. Bij inname kan dit houtskoolpoeder zich binden aan giftige stoffen die zich in het maagdarmkanaal bevinden. Die giftige stoffen binden aan de houtskool en worden via de stoelgang uitgescheiden. Dit verhindert de opname van de gifstoffen in de bloedbaan. 

Dien nooit medicinale houtskool toe zonder medisch advies. In sommige gevallen kan het gebruik ervan schadelijk zijn. Er is een risico op verslikken bij slaperigheid of braken, die veel voorkomende symptomen zijn voor een aantal toxische stoffen.

Medicinale houtskool is niet geschikt voor alle situaties. Voor bepaalde stoffen is het toedienen ervan nutteloos. Het is belangrijk houtskoolpoeder zo vlug mogelijk na de inname van een gif toe te dienen, liefst binnen het uur. Hierna neemt het nut ervan af.

Raadpleeg het Antigifcentrum (070 245 245) of je huisarts alvorens medicinale houtskool toe te dienen.  

Hoe moet men medicinale houtskool toedienen?

  • Het is belangrijk houtskoolpoeder zo vlug mogelijk na de inname van een gif toe te dienen, liefst binnen het uur. 
  • De toediening is éénmalig. 
  • Vóór de inname moet het poeder vermengd worden met water. Neem één deel poeder voor vier delen water. Men mag een beetje suiker toevoegen of bij kinderen het poeder bereiden met grenadine en water.
  • Aan een kind geeft men een halve tot één gram per kilogram lichaamsgewicht. Aan kinderen jonger dan één jaar wordt doorgaans geen houtskool gegeven. 
  • Aan een volwassene geeft men 50 gram.
  • Dien nooit medicinale houtskool toe zonder medisch advies.

Dosis medicinale houtskool (éénmalig!)

  • Kind: 0,5 tot 1 gram per kilogram lichaamsgewicht
  • Volwassene: 50 gram

Waar is medicinale houtskool te verkrijgen? 

Medicinale houtskool is te verkrijgen in de apotheek, onder de commerciële naam Norit Carbomix®. Het is niet altijd beschikbaar bij al de apothekers. In geval van nood, om de houtskool binnen een uur toe te kunnen dienen, is het soms sneller om naar de spoeddienst of dierenarts te gaan. Tabletjes, capsules en granulaat, die verkocht worden voor de behandeling van diarree, zijn niet geschikt.

Hoe wordt actieve kool gemaakt?

Actieve kool wordt bereid door koolstofhoudende grondstoffen (bv. zaagsel of kokosnootschelpen) te verhitten tot op een zeer hoge temperatuur in een zuurstofvrije omgeving. Hierdoor verdwijnen alle vluchtige stoffen en blijft alleen de pure koolstof over. Deze koolstof heeft echter niet de juiste opbouw om te kunnen helpen bij vergiftigingen. Hij moet nog ‘geactiveerd’ worden. Dit houdt in dat de oppervlakte van deze koolstof enorm vergroot wordt. Het resultaat is een product met een hele grote mogelijkheid allerlei stoffen aan zich te binden: actieve kool.