Vitamine D: zit de zon in een pilletje?

 
 
Vitamine D is een vetoplosbaar vitamine dat aanwezig is in voeding (bv. vette vis, vlees, eieren) en in ons lichaam wordt aangemaakt in de huid, onder invloed van de ultraviolet B zonnestralen. Een gebrek aan zonlicht tijdens de wintermaanden zorgt soms voor een tekort aan dit vitamine. Het zet vele mensen aan om extra vitamine D via supplementen in te nemen. Maar, kunnen deze vitaminesupplementen tot een vergiftiging leiden?
 
 
 
 

Symptomen

Acute vergiftiging als gevolg van een teveel aan vitamine D is zeldzaam.

Acute vergiftiging als gevolg van een teveel aan vitamine D is zeldzaam. Bij te hoge chronische inname van vitamine D, voornamelijk via het gebruik van vitaminesupplementen, zijn de (meestal) milde symptomen (ongewenst gewichtsverlies, constipatie, buikkrampen, misselijkheid en braken, hoofdpijn, sufheid, slaperigheid, neerslachtige gevoelens, verminderde nierfunctie) toe te schrijven aan een te hoog calciumgehalte in het bloed.

De symptomen verdwijnen vaak spontaan bij het stopzetten of aanpassen van de inname. In geval je je onwel of ongerust voelt, neem je best contact op met het Antigifcentrum (tel. 070 245 245) of je huisarts.

 
 
 
 

Toxiciteit

Vitamine D is betrokken bij de opname van calcium en fosfor via de darmen, maar ook bij de heropname daarvan door de nieren. Vitamine D heeft een belangrijke rol bij de aanmaak van het bot en spierkracht. Een tekort aan vitamine D zorgt voor onvoldoende botaanmaak en afwijkingen aan het skelet (rachitis) bij kinderen en botafbraak (osteoporose) bij volwassenen. Een extreem hoge inname van vitamine D kan leiden tot afwijkingen van het calcium-, magnesium- en fosfaatgehalte in het bloed. Dat alles kan nier- en hartproblemen veroorzaken.

 
 
 
 

Preventie

Start geen behandeling met vitamine D op eigen initiatief, maar raadpleeg steeds je huisarts. Aan de hand van een bloedtest zal je huisarts bepalen of je wel/niet een tekort aan vitamine D hebt en, indien aangewezen, hoeveel en hoelang je supplementen best gebruikt.

Bewaar vitamine D supplementen, net als alle geneesmiddelen, steeds buiten het bereik van kinderen, zoals in een afgesloten kast. Kinderen kunnen geneesmiddelen/supplementen als snoepjes beschouwen en ze zonder medeweten van de ouders eten.

Een tekort aan vitamine D in de winter is niet verontrustend en het is meestal niet nodig extra vitamine D in te nemen. Een gevarieerde voeding en regelmatig vette vis (zalm, haring, makreel) op het menu volstaan. En neen, voedingssupplementen en vitamine D beschermen niet tegen COVID-19 besmetting en infectie.