Veiligheid geneesmiddelen

In België worden medicijnen gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Vóór het in de handel brengen, krijgen geneesmiddelen een vergunningsnummer of registratienummer. Dit nummer wordt toegekend door de bevoegde autoriteiten (in België, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - FAGG), na zeer strikte controle van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid.

Voor meer informatie over geneesmiddelen van ontwikkeling tot gebruik kan je terecht op de website van het FAGG.

In België hebben alleen apothekers een vergunning om geneesmiddelen te verkopen.

 

Internet

 

Bij het kopen van geneesmiddelen buiten het wettelijke circuit, bijvoorbeeld via het internet, loopt men het risico vervalste of nagemaakte geneesmiddelen te ontvangen en/of verkeerd te gebruiken.

 

Hun kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid kunnen niet gegarandeerd worden, want de geneesmiddelen die verkocht werden buiten het wettelijke circuit ontsnappen aan de controle van de bevoegde autoriteiten.

 

Medicijnen op legale wijze kopen via internetapotheek?      

Het is mogelijk om geneesmiddelen voor menselijk gebruik en niet op medisch voorschrift aan te kopen, via het internet op de website van een in België vergunde openbare apotheek (officina) die genotificieerd is bij het FAGG en de Orde der Apothekers. 

In de Europese Unie zijn de websites van alle toegelaten apotheken herkenbaar via het logo bestaande uit een wit kruis op een groene achtergrond met daaronder de vlag van het betrokken land.

 

Bij het klikken op dit logo wordt de gebruiker doorverwezen naar een lijst van apotheken met een speciale toelating voor verkoop via het internet. In België is deze lijst opgesteld door het FAGG. De lijst kan worden geconsulteerd op de website van het agentschap.