Benzine, diesel, mazout en keroseen

 
 
Als je bij het overhevelen van brandstof per ongeluk een beetje hebt ingeslikt, mag je niet (doen) braken! Dit kan een relatief ongevaarlijke toestand toch ernstig maken.
 
 
 
 

Behandeling

Het inslikken van een kleine hoeveelheid petroleumproduct zoals benzine of diesel is niet zo ernstig.
Lampolie is een minerale olie, gemaakt uit petroleum.

Het inslikken van een kleine hoeveelheid petroleumproduct zoals benzine of diesel geeft geen algemene vergiftigingsverschijnselen en is niet zo ernstig.

Wel moet je volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

  • Niet braken. Bij braken kan er een kleine hoeveelheid in de longen komen en leiden tot ernstige longontsteking.
  • Een antibraakmiddel nemen (Motilium® of Primperan®).

Wel zal je gedurende een dag last hebben van spijsverteringsstoornissen, zoals oprispingen die naar het product smaken, maagpijn (waarvoor je eventueel een maagbeschermend geneesmiddel kunt nemen), buikkrampen of buikloop. Deze klachten zijn niet gevaarlijk en onderzoek door een arts is alleen nodig als ze ernstig worden.

Indien je in de uren na de inname koorts krijgt of begint te hoesten, kan dit wijzen op een beginnende longontsteking en moet je zo vlug mogelijk contact opnemen met je huisarts.

Andere koolwaterstoffen

Bovenstaande richtlijnen gelden ook voor andere koolwaterstoffen zoals:

  • Lampolie.
  • White spirit.
  • Meubelvernieuwer.

Het betreft minerale oliën, gemaakt uit petroleum. Het inslikken ervan kan ernstige gevolgen hebben. Bij het inslikken of wanneer het kind overgeeft, kunnen ze heel gemakkelijk in de luchtwegen terecht komen met eventueel longschade (chemische longontsteking) tot gevolg.

 
 
 
 

Preventie

  • Gebruik een pomp om benzine over te hevelen.