Vloeibare wasmiddelen in capsules

 
 
Vloeibare wasmiddelen verpakt in kleurrijke, flexibele kussentjes, capsules, bubbles of zakjes bevatten een sterk geconcentreerde vloeistof die huid, ogen en bij inname de slokdarm irriteert. Bewaar ze buiten het bereik van kinderen!
 
 
 
 

Symptomen

Als de vloeistof in aanraking komt met de ogen of wordt ingeslikt, kan dit ernstige irritatie veroorzaken.

Bij oogcontact

Als de vloeistof in aanraking komt met de ogen kan dit ernstige irritatie en soms zelfs pijnlijke schade aan het hoornvlies veroorzaken. In dit geval is medische hulp noodzakelijk. Deze schade is na behandeling gelukkig omkeerbaar.

Bij inslikken

Bij inslikken van vloeibare wascapsules irriteert het product de slokdarm. Ook misselijkheid en braken kunnen voorkomen. Als de vloeistof rechtstreeks tot achteraan in de keel geraakt, kan dit ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken en kan een hospitalisatie nodig zijn. 

 
 
 
 

Behandeling

Je neemt best contact op met het Antigifcentrum (070 245 245), maar kan alvast enkele eerste zorgen toedienen:

Bij oogcontact

 • Het oog gedurende een tiental minuten goed uitspoelen met lauw water. 

 • Als het ongemak aanhoudt, ga je best naar een spoedarts voor een oogonderzoek.

Bij huidcontact

 • Grondig spoelen met lauw water. 

 • Verwijder kleding waarop het product is gemorst.

Bij inslikken

 • Laat de persoon niet braken! Dit kan complicaties geven.

   

 • Spoel de mond met water.

 • Neem contact op met het Antigifcentrum of een arts. Als de vloeistof rechtstreeks tot achteraan in de keel geraakt, kan dit ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken en kan een hospitalisatie nodig zijn.

 
 
 
 

Risico

Ongevallen met vloeibare wasmiddelen in capsules treffen voornamelijk kinderen. De zakjes moeten kunnen oplossen in water op lage temperatuur (30° C). Bij lichaamstemperatuur van handen of mond kunnen ze dus openscheuren en kunnen de sterk geconcentreerde producten vrijkomen.

 
 
 
 

Preventie

Was- en huishoudproducten moeten absoluut buiten het zicht en het bereik van kinderen bewaard worden teneinde ongevallen te voorkomen.
 • Vooral jonge kinderen spelen graag met deze capsules, die makkelijk openscheuren als er op gebeten wordt.

 • Bewaar de dozen met capsules niet op de wasmachine. 

 • Was- en huishoudproducten moeten absoluut buiten het zicht en het bereik van kinderen bewaard worden teneinde ongevallen te voorkomen.