Ontvetter/ovenreiniger

 
 
Ontvetters bevatten alkalische stoffen: ze werken in op de vetten door de vorming van zepen. Deze producten zijn altijd erg irriterend voor de huid en de ogen.
 
 
 
 

Behandeling

“Eerst water, de rest komt later!” Als ontvetters of ovenreinigers in contact komen met huid of ogen is snel en langdurig spoelen met lauw water altijd noodzakelijk (30 min tot 2 uur in geval van alkalische stoffen). 

Spatten in de ogen:

  • Spoel het oog overvloedig met water gedurende minstens 10 minuten.
  • Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Hou de oogleden zo goed als mogelijk opengesperd.
  • Verwijder indien mogelijk eventuele contactlenzen en spoel daarna.

  • Ga na het spoelen - wat een prioriteit is - onmiddellijk naar het ziekenhuis voor een oogonderzoek. 

Contact met de huid:

  • Spoel de huid met lauw, stromend water gedurende minstens 30 minuten.

  • Raadpleeg een arts als het letsel ernstiger is dan een lichte roodheid, bijvoorbeeld als het gaat om een wit- of grijsverkleuring, afschilferen, blaarvorming …

  • Bij ernstige gevallen zal een behandeling in een brandwondencentrum nodig zijn.

Als een product werd ingeslikt:

  • Doe het slachtoffer NIET braken.

  • Neem onmiddellijk contact op met de dienst 112. Spoedopname in het ziekenhuis is nodig.

 
 
 
 

Risico

De meest krachtige ontvetters zijn gemaakt op basis van soda of kaliumhydroxide. Op het etiket zijn ze te herkennen aan het gevarensymbool “corrosief” (zie afbeelding) en de vermelding “veroorzaakt brandwonden en ernstige oogletsels”. Bescherm jezelf met handschoenen en een veiligheidsbril bij het gebruik van dergelijke producten.

Sommige producten worden verkocht in spuitbussen. De wolk van druppeltjes die vrijkomt bij elke verstuiving is irriterend voor de luchtwegen. Zorg ervoor dat je de spuitbus ver genoeg van je af houdt en dat je ze in de juiste richting houdt.

 
 
 
 

Preventie

Ovenreiniger en ontvetter moet je steeds buiten het bereik van kinderen bewaren en ook pas gebruiken als de kinderen niet in de buurt zijn.