Inslikken van voeding voor kamerplanten

 
 
De inname van de verdunde oplossing meststof voor kamerplanten houdt meestal weinig risico's in. Inname van een geconcentreerde oplossing, korrels of staafjes kan wel problemen veroorzaken, zoals irritatie van de maag en de darm, met braken en diarree als gevolg. Bij inname van grote hoeveelheden neem je best contact op met het Antigifcentrum (070 245 245).
 
 
 
 

Symptomen

Wanneer iemand per vergissing de geconcentreerde oplossing, korrels of staafjes inneemt kunnen zich wel problemen voordoen, zoals irritatie (prikkeling) van de maag en de darm met braken en diarree als gevolg.

De inname van de verdunde oplossing houdt meestal weinig risico's in, omdat de hoeveelheid actieve stoffen die wordt ingenomen gering is. Toch kunnen problemen optreden bij heel jonge kinderen, wanneer een hele zuigfles per vergissing wordt aangemaakt met de verdunde plantenvoeding.

Wanneer iemand per vergissing de geconcentreerde oplossing, korrels of staafjes inneemt, kunnen zich volgende problemen voordoen:

  • Irritatie (prikkeling) van de maag en de darmen met braken en diarree als gevolg.

  • De nitrieten en nitraten in de meststof kunnen in het lichaam leiden tot zuurstofgebrek. Dit geeft aanleiding tot snelle, oppervlakkige ademhaling en blauwe verkleuring van de huid en de lippen (vandaar de naam blauwziekte). Deze symptomen kunnen optreden tot 24 uur na de inname. Zuigelingen en kleine kinderen zijn hier bijzonder vatbaar voor.

  • Bij inname van grote hoeveelheden kan het gehalte aan kalium in het bloed toenemen. Dit kan aanleiding geven tot hartritmestoornissen.

 
 
 
 

Behandeling

Verdunde oplossing 

  • Na enkele slokken van de verdunde oplossing volstaat het wat water te drinken, om de stoffen verder te verdunnen en irritatie (prikkeling) van maag en darmen te voorkomen.

Geconcentreerde vorm 

  • Na inname van grote hoeveelheden verdunde vloeibare meststof, na inname van de geconcentreerde vorm of na inname van NPK-korrels (stikstof-fosfaat-kalium) of -staafjes neem je best contact met het Antigifcentrum (070 245 245). 
  • Het Antigifcentrum zal een berekening maken op basis van de aard van het ingenomen product (hou de naam van het product bij de hand) en het gewicht van de patiënt. Indien nodig zal je worden doorverwezen naar het ziekenhuis voor een bloedanalyse.
 
 
 
 

Toxiciteit

Vloeibare kamerplantenvoeding bestaat uit een mengsel van stikstof (N)-, fosfaat (P)- en kalium (K)-verbindingen. Op de verpakking staat meestal dat het om NPK-meststoffen gaat. Deze formule bevat ook sporenelementen zoals boor, koper, magnesium, mangaan en molybdeen. Het product wordt meestal in geconcentreerde vorm verkocht en moet voor gebruik verdund worden met water. Soms worden ook korrels verkocht die rechtstreeks met de potaarde vermengd worden.

 
 
 
 

Preventie

  • Gebruik geen drinkwaterflessen om plantenvoeding te verdunnen. Deze oplossing wordt vaak als water aanzien en opgedronken.

  • Zorg ervoor dat meststoffen en andere tuinproducten buiten het bereik van kinderen blijven.