Vaatwastabletten

 
 
Vaatwastabletten en – capsules bevatten geconcentreerde detergenten en zijn erg irriterend.
 
 
 
 

Behandeling

  • De eerste hulp bij het inslikken bestaat erin om niet te laten braken en de mond zorgvuldig te spoelen (bijvoorbeeld met een nat washandje bij een jong kind).  Best laat je het slachtoffer één of twee slokjes water drinken. Contacteer in elk geval een arts of bel naar het Antigifcentrum (070 245 245).
  • Bij contact met de huid spoel je best overvloedig met lauw water. Als het product op je kleren is gemorst, trek je het kledingstuk best uit om langdurig contact te vermijden. Na het spoelen  kan een vochtinbrengende crème worden gebruikt in geval van roodheid.
  • Bij contact met het oog houd je de oogleden open en spoel je best enkele  minuten met lauw water. Blijf je daarna last hebben van rode ogen, pijn of wazig zicht, ga dan best naar de spoedgevallendienst voor een oogonderzoek.
 
 
 
 

Risico

Bij het inslikken veroorzaken ze ernstige irritatie van de slijmvliezen van de mond en kunnen ze leiden tot zwelling van de keelholte en ademhalingsmoeilijkheden. Er bestaat ook risico op brandwonden als er een stukje van de tablet blijft steken in de slokdarm. De ernstgraad kan je afmeten aan symptomen zoals moeilijkheden bij het slikken, overdreven speekselvorming, hardnekkig hoesten of ademhalingsmoeilijkheden. Als dergelijke symptomen optreden is het best om spoedig een arts te raadplegen.

Bij langdurig contact met de huid kan het product dat zich in de capsules bevindt aanleiding geven tot brandwonden.

 
 
 
 

Preventie

Producten voor de vaatwas moeten buiten het bereik van kinderen worden bewaard.