Is antivries giftig?

 
 
Men moet vooral opletten voor antivriesmiddelen voor radiatoren van auto’s die geconcentreerde ethyleenglycol bevatten. Eén slok van een geconcentreerde oplossing kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van een volwassene.
 
 
 
 

Symptomen

De symptomen zijn afhankelijk van de hoeveelheid en de concentratie van het ingenomen product.

De symptomen van een levensbedreigende ethyleenglycolvergiftiging verschijnen geleidelijk, in de loop van de drie dagen die volgen op de inname. Ze zijn afhankelijk van de hoeveelheid en de concentratie van het ingenomen product.

In een eerste fase (een half tot twaalf uur na de inname) vertoont het slachtoffer tekenen van dronkenschap, zoals na het drinken van alcohol, gevolgd door misselijkheid en braken. Vanaf het vierde uur kan er een coma optreden. Nog later kunnen er zich hart- en nierproblemen voordoen. Deze progressieve toename van de symptomen is te wijten aan de omzetting in de lever van ethyleenglycol in stoffen die nog giftiger zijn.

 
 
 
 

Behandeling

Antivriesproducten bevatten verschillende gevaarlijke producten. Verlies geen tijd en neem bij elke inname contact op met het Antigifcentrum (070 245 245).

Houd volgende gegevens bij de hand:

  • Leeftijd en gewicht van het slachtoffer
  • Juiste naam van het ingenomen product (hou de verpakking bij de hand)
  • Hoeveelheid van het ingenomen product
  • Tijd verlopen sinds de inname
  • Eventuele symptomen

Het Antigifcentrum zal inschatten of een ziekenhuisopname noodzakelijk is.

In het ziekenhuis past men een specifieke behandeling toe (tegengif, dialyse…). De behandelende arts evalueert de ernst van de vergiftiging aan de hand van de evolutie van de bloedanalyses.

 
 
 
 

Toxiciteit

Opletten voor antivries voor auto's die geconcentreerde ethyleenglycol bevatten.

Antivriesmiddelen bevatten ethyleenglycol, methanol, isopropanol of een combinatie van verschillende bestanddelen.

De samenstelling van antivriesmiddelen voor de ruitensproeiers kan variëren van merk tot merk. Het risico voor vergiftiging zal dus afhangen van het ingenomen product. Na inname van een dergelijk product neem je best contact op met het Antigifcentrum.

Men moet vooral oppassen voor de antivriesmiddelen voor de radiatoren van auto’s die geconcentreerde ethyleenglycol bevatten. Ethyleenglycol is zeer giftig. Eén slok van een geconcentreerde oplossing kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van een volwassene.

 
 
 
 

Preventie

  • Bewaar nooit antivries in een drinkwaterfles.