Pesticiden

In de woning, in de tuin, in de landbouw, overal worden we geconfronteerd met producten om “ongedierte” te bestrijden. “Pesticiden” is de verzamelnaam van deze chemische producten. Een verkeerde toepassing  van chemische stoffen kan leiden tot ernstige ongevallen en diverse gezondheids- en milieuproblemen. Daarom is het gebruik van pesticiden in Europa onderworpen aan strenge normen om de gebruiker en het milieu te beschermen.


Pesticiden zijn middelen die “ongewenste organismen” bestrijden. Met “ongewenste organismen” worden onder andere ratten, muizen, (blad)luizen, vlooien, houtwormen, virussen, bacteriën, … bedoeld. Ook onkruid valt onder deze categorie. Het werkzame bestanddeel van een pesticide is een chemische stof.


Onder de noemer “pesticiden” vallen enorm veel producten, die kunnen worden onderverdeeld in twee grote groepen. Afhankelijk van wat er wordt beschermd spreekt men enerzijds van gewasbeschermingsmiddelen en anderzijds van biociden.


Gewasbeschermingsmiddelen of fytofarmaceutische producten (“fyto” is Grieks voor “plant”, nvdr) beschermen de gewassen: alles wat geteeld wordt in de land- en tuinbouw. Ze worden vooral in de landbouw gebruikt maar ook in moes- en siertuinen van particulieren.

Biociden (Grieks voor “wat het leven doodt”, nvdr) zijn de pesticiden die alles - behalve gewassen - beschermen tegen ongewenste organismen. Ze worden veelvuldig in het huishouden gebruikt: muizengif, houtbeschermingsmiddelen, ontsmettingsmiddel voor de handen, ....


Een fabrikant, invoerder of verdeler die een pesticide in België wil verkopen moet daarvoor eerst een toelating vragen aan de Belgische overheid. Op de website Fytoweb kan je terecht voor meer informatie over gewasbeschermingsmiddelen, via deze link www.biocide.be vind je informatie over biociden.

TIPS VOOR EEN VEILIG GEBRUIK

Wegens de grote variatie aan pesticiden, en hun schadelijkheid voor mens en milieu, is het onmogelijk veiligheidstips voor alle types van producten op te lijsten. Enkele tips zijn wel universeel:

  • Lees de gebruiksaanwijzing en veiligheidstips op het etiket en op de bijsluiter vooraleer een pesticide te gebruiken.
  • Berg pesticiden op buiten het bereik van kinderen en (huis)dieren.
  • Gebruik bij de eerder sterk geconcentreerde producten (zie etiket) veiligheidskledij, zoals handschoenen.
  • Sluit bussen/flessen met pesticiden na gebruik goed af. Zet de dop terug op de spuitbus met insecticiden.
  • Was de handen met water en zeep na het gebruik van pesticiden.
  • Bij een ongeval met pesticiden, twijfel niet, maar bel meteen het Antigifcentrum, op tel. 070 245 245 (24/7, gratis oproep).