Strooizout

 
 
Strooizout is op zich geen buitengewoon gevaarlijk product. Maar voorzichtigheid is toch geboden, want strooizout kan, bij langdurig huidcontact en bij oogcontact irritatie veroorzaken. Bij inname van strooizout kunnen symptomen optreden naargelang de ingenomen hoeveelheid. Strooizouten die calciumchloride bevatten irriteren meer dan deze op basis van natriumchloride. De exothermische reactie geldt alleen voor calciumchloride.
 
 
 
 

Symptomen

Calciumchloride is een irriterend product.

Vooral bij kinderen is voorzichtigheid geboden. Als een kind valt op plaatsen waar gestrooid is, kan het smeltwater een lokale huidirritatie veroorzaken, zeker als er een schaafwonde is. Er zijn gevallen van brandwonden beschreven na een langdurig contact van calciumchloride met de huid.

Bij oogcontact met korrels strooizout kan er een tijdelijke oogirritatie met een oppervlakkige verwonding optreden

Bij inname van een 10-tal korrels strooizout kunnen spijsverteringsstoornissen optreden als misselijkheid, braken en buikpijn. Inname van grotere hoeveelheden kan tot een zoutvergiftiging leiden. Als een kind de vingers in de mond steekt na aanraking met strooizout, kan ook daar een lichte irritatie ontstaan. Het zal ook zout smaken.

 
 
 
 

Behandeling

Bij aanraking van strooizout

Na een aanraking moet je de huid (en eventueel de mond) spoelen met water.

Trek de natte kleren uit. Er zijn gevallen van brandwonden beschreven na een langdurig contact met het smeltwater.

Bij oogcontact dient er 15 minuten gespoeld te worden met zacht stromend water.

Denk er aan de poten van de hond te spoelen na een wandeling op bestrooide plaatsen.

Bij inslikken van strooizout

Als een kind 2 of 3 korrels zout heeft ingeslikt, spoel of reinig de mond dan grondig met een nat washandje en laat het kind water drinken.

Bij inname van grotere hoeveelheden of wanneer het kind spijsverteringsstoornissen vertoont (misselijkheid, braken of buikpijn), neemt dan contact op met het Antigifcentrum op 070/245 245.

Als je belt, vraagt men naar de volgende gegevens:

  • Het gewicht van het kind.
  • De naam van het product (schrijf het op voorhand op).
  • De ingenomen hoeveelheid.
 
 
 
 

Toxiciteit

Strooizout bestaat meestal uit natriumchloride of uit een mengsel van natriumchloride en calciumchloride. Het toevoegen van calciumchloride maakt de werking van het strooizout bij lagere temperaturen effectief.

Strooizout is op zich geen buitengewoon gevaarlijk product. Maar voorzichtigheid is toch geboden, want strooizout kan, bij langdurig huidcontact en bij oogcontact irritatie veroorzaken. Bij inname van strooizout  kunnen symptomen optreden naargelang  de ingenomen hoeveelheid. Strooizouten die calciumchloride bevatten irriteren meer dan deze op basis van natriumchloride. 

 

 
 
 
 

Preventie

Draag handschoenen als u handmatig zout uitstrooit.
  • Draag handschoenen als je handmatig zout uitstrooit.
  • Verwijder zo vlug mogelijk kleren die nat geworden zijn door het smeltwater van strooizout.
  • Bewaar strooizout buiten bereik van kinderen.