Velgenreiniger

 
 
De samenstelling van velgenreinigers verschilt sterk van product tot product. Deze reinigers bevatten over het algemeen detergenten en verschillende irriterende tot bijtende ingrediënten. Ze worden meestal verkocht in een spray, met een spuitpistool. De velgenreinigers zijn het vaakst irriterend voor de ogen en soms zelfs bijtend voor huid en ogen. Het is absoluut noodzakelijk om de informatie op het etiket te lezen vóór gebruik.
 
 
 
 

Behandeling

  • Bij spatten op de huid, spoel zorgvuldig gedurende een 30 tal minuten met lauw stromend water. Wanneer er een intense pijn optreedt ter hoogte van de blootgestelde lichaamsdelen, consulteer dan een arts of de spoedgevallendienst.
  • Bij spatten in de ogen, spoel een 10-tal minuten met lauw stromend water en hou de oogleden goed open. Als het oog na spoelen rood en pijnlijk blijft of als het zicht troebel is, raadpleeg dan de spoedgevallen voor een oogonderzoek door een oogarts.
  • Bij inname mag het slachtoffer zeker niet braken. Contacteer dan je arts of het Antigifcentrum voor advies
 
 
 
 

Risico

De meest gevaarlijke producten, normaal bestemd voor professioneel gebruik, zijn op basis van verdund fluorwaterstofzuur. De aanwezigheid van HF (fluorwaterstofzuur of waterstoffluoride) moet vermeld worden op het etiket met de pictogrammen toxisch (doodshoofd) en corrosief. Blootstelling van de huid aan verdund fluorwaterstofzuur kan onopgemerkt blijven, bijvoorbeeld door het lekken van de stof doorheen een gaatje in een handschoen. Het zuur dringt de huid binnen en zorgt voor zeer pijnlijke letsels, vaak ter hoogte van de vingers. Zeer typisch treedt de intense pijn slechts op enkele uren na de blootstelling.

 
 
 
 

Preventie

De gebruiksaanwijzing raadt vaak aan om het product met een borstel uit te wrijven, wat makkelijk aanleiding geeft tot spatten in de ogen. Het dragen van een veiligheidsbril is dus zeker aan te raden bij het gebruik van een velgenreiniger.

Kies bij voorkeur een velgenreiniger zonder fluorwaterstofzuur. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften op het etiket vóór gebruik.

Draag beschermende kledij (bril en handschoenen).