Oogschade door alcoholhoudende handgels

 
 
Je kan haast geen gebouw meer vinden waar géén desinfectiezuil aan de inkom staat, maar ook thuis vind je ze overal terug. Een goede en noodzakelijke voorzorgsmaatregel in de strijd tegen het coronavirus, maar nieuwsgierige kinderen kunnen makkelijk desinfectiemiddel in de ogen krijgen, en daar in sommige gevallen ook ernstige schade aan overhouden.
 
 
 
 

Behandeling

In geval van blootstelling bel je best meteen het Antigifcentrum en is het zeer belangrijk om het oog onmiddellijk goed te spoelen, met lauw water en gedurende 15 minuten. Wacht vooral niet tot klachten zoals pijn en irritatie optreden. Afhankelijk van het advies van onze expert en/of de aanwezigheid van symptomen (blijvende irritatie van het oog, pijn en/of eventuele vertroebeling van het zicht) ga je daarna naar het ziekenhuis voor nazicht door een oogarts.

Beter één keer teveel of te snel spoelen, dan één keer te weinig of te laat. 

 
 
 
 

Risico

Meerdere oogartsen uit verschillende ziekenhuizen contacteren ons om melding te maken van kinderen die ernstige oogschade hebben opgelopen nadat ze accidenteel alcoholgel in het oog kregen. De gels zijn zeer geconcentreerd en bevatten minstens 70% alcohol. Wanneer dit in het oog terechtkomt kan dit hevige pijn, irritatie tot zelfs verminderd gezichtsvermogen veroorzaken. In extreme gevallen is heelkundige behandeling en langdurige opvolging vereist.

 
 
 
 

Preventie

Vooral bij kinderen is het risico op spatten in de ogen het grootst.

Vooral bij kinderen is het risico op spatten in de ogen het grootst. De dispensers hangen voor hen vaak op ooghoogte, waardoor de alcohol makkelijk en direct in de ogen kan terechtkomen. We raden dan ook aan goed op de kinderen te letten wanneer ze de dispenser gebruiken.  Beter nog: doe het voor hen. Want het gaat soms heel snel. Zodra je die hendel indrukt spuit de vloeistof of gel eruit. Kijk daarom steeds of er geen stukje opgedroogde gel aan het uiteinde vastkleeft, en zo ja, verwijder dit. Ook kan bijvoorbeeld een dispenser met een beschermend omhulsel gebruikt worden, zodat eventuele spatten niet kunnen rondvliegen en in de ogen terechtkomen.

Wanneer de mogelijkheid bestaat de handen te wassen met water en vloeibare zeep, geniet dit de voorkeur