Grote impact COVID-19 op ongevallen met huishoudproducten

Het Antigifcentrum noteerde vorig jaar een aanzienlijke stijging van het aantal oproepen. Maar liefst werden onze experts 65.308 keer gecontacteerd voor advies. Dit betekent 4.640 oproepen meer vergeleken met 2019, goed voor een stijging met 7,6%. Nooit eerder kreeg het Antigifcentrum zoveel oproepen. In de strijd tegen het coronavirus grepen mensen meer dan ooit naar ontsmettings- en schoonmaakproducten. En hoe vaker producten gebruikt worden, hoe hoger het risico op ongevallen. Het virus heeft dus onmiskenbaar een grote rol gespeeld in de stijging van het aantal blootstellingen.

Blootstellingen aan hypochlorieten (bleekwater en bleekwaterhoudende producten) voerden de toon. Het Antigifcentrum moest vorig jaar maar liefst 1.981 slachtoffers voorthelpen, vergeleken met 1.515 slachtoffers in 2019. Een stijging met maar liefst 30%. Daar waar geconcentreerd hypochloriet wel gevaarlijk is, zijn verdunde oplossingen, zoals het bleekwater voor huishoudelijk gebruik, dat minder.

Ook werden in 2020 1.744 slachtoffers blootgesteld aan bijtende producten, met een forse piek tijdens de eerste lockdown. In 2019 werden er nog 1.220 slachtoffers genoteerd (een stijging met 43%). Bijtende producten zijn niet zonder gevaar. Ze kunnen ernstige brandwonden veroorzaken bij spatten op de huid of in de ogen.

Een andere belangrijke groep zijn de essentiële oliën. Het zijn ogenschijnlijk onschuldige producten, maar in realiteit erg geconcentreerde stoffen. Het probleem met deze oliën is dat ze in het coronajaar 2020 ook voor hygiënische doeleinden werden gebruikt. En daar zijn ze allerminst voor bedoeld. In 2020 werden 895 slachtoffers als gevolg van een blootstelling aan essentiële oliën genoteerd (in 2019 waren er dat nog 877, + 2%). Oproepen piekten in de maanden maart, april, augustus en oktober van 2020 recht evenredig met de toename van het aantal COVID-19-infecties.

Enkele preventietips

  • Lees steeds aandachtig het etiket voor gebruik.
  • Het mengen van bleekwater met zuren (bv. WC-reiniger) is een vaak voorkomende reden waarom mensen beroep doen op de expertise van het Antigifcentrum. Want door het mengen komen chloordampen vrij, die irritatie van de luchtwegen of meer ernstige ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken.
  • Draag zo nodig geschikte beschermkledij, zoals handschoenen en/of een veiligheidsbril.
  • Sommige bijtende producten, waaronder ontstoppers, kunnen makkelijk  vervangen worden door minder gevaarlijke alternatieven of door mechanische hulpmiddelen.
  • Nog al te vaak worden deze gevaarlijke producten overgegoten in water- of frisdrankflessen. En dan is een vergissing snel gebeurd, met mogelijk grote gevolgen. Bewaar producten daarom steeds in hun originele verpakking.
  • Bewaar huishoudproducten, én essentiële oliën, steeds buiten het bereik van kinderen.