Bijtende producten

 
 
Bijtende producten kunnen ernstige brandwonden veroorzaken als ze in contact komen met de huid of de ogen. De inname van een bijtend product veroorzaakt inwendige brandwonden die het leven in gevaar kunnen brengen.
 
 
 
 

Behandeling

Als gevaarlijke of bijtende producten in contact komen met huid of ogen is snel en langdurig spoelen met lauw water altijd noodzakelijk.

“Eerst water, de rest komt later!” Als gevaarlijke of bijtende producten in contact komen met huid of ogen is snel en langdurig spoelen met lauw water altijd noodzakelijk (30 min tot 2 uur in geval van alkalische stoffen). Dit geldt voor alle producten, ook zwavelzuur of ongebluste kalk.

Spatten in de ogen:

 • Spoel het oog overvloedig met water gedurende minstens 10 minuten.
 • Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Hou de oogleden zo goed als mogelijk opengesperd.
 • Verwijder indien mogelijk eventuele contactlenzen en spoel daarna.

 • Ga na het spoelen - wat een prioriteit is - onmiddellijk naar het ziekenhuis voor een oogonderzoek. 

Contact met de huid:

 • Spoel de huid met lauw, stromend water gedurende minstens 30 minuten.

 • Raadpleeg een arts als het letsel ernstiger is dan een lichte roodheid, bijvoorbeeld als het gaat om een wit- of grijsverkleuring, afschilferen, blaarvorming …

 • Bij ernstige gevallen zal een behandeling in een brandwondencentrum nodig zijn.

Als een bijtend product werd ingeslikt:

 • Doe het slachtoffer NIET braken.

 • Neem onmiddellijk contact op met de dienst 112. Spoedopname in het ziekenhuis is nodig.

 
 
 
 

Toxiciteit

De meest voorkomende bijtende producten zijn zuren en basen, maar ook andere substanties kunnen bijtend zijn. Lees het etiket: dat is de beste manier om te weten te komen of een product bijtend is. Bijtende producten dragen het pictogram GHS05 (zie afbeelding) en de gevarenzin H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel."  

In contact met water of met andere chemische stoffen, kunnen bijtende producten bovendien aanleiding geven tot hevige warmteontwikkeling, in sommige gevallen zelfs tot spatten en een explosie. Meng daarom nooit chemische producten en giet er nooit kokend water op.

 

 
 
 
 

Risico

De meeste ongevallen met bijtende producten gebeuren tijdens het gebruik.

Sluit de risico's zo veel als mogelijk uit:

 • Je giet de ontstopper in het toilet en plots rinkelt de telefoon. Je zet de fles neer zonder ze te sluiten en je tweejarig kindje besluit de fles even van nader te bekijken. Gebruik deze producten dus steeds in afwezigheid van kinderen, personen met een handicap of demente bejaarden. Bewaar deze producten buiten het bereik van kinderen en laat een product nooit onbewaakt achter.
 • Als je een ontstopper in het toilet laat inwerken, hang dan een verwittiging op het toilet of sluit de deur af.
 • Lege flessen sluit je na gebruik opnieuw af met de veiligheidsstop en bewaar je buiten het bereik van kinderen. Enkele druppels ontstoppers uit een “lege” fles kunnen nog steeds erg gevaarlijk zijn.
 • Giet bijtende (en andere) producten nooit over in een tas, een glas of een lege waterfles. Een ammoniakoplossing bijvoorbeeld lijkt sterk op water en een ongeval is snel gebeurd.
 • Draag bij het gebruik van bijtende producten ook steeds de nodige beschermkledij. Een veiligheidsbril beschermt tegen het opspatten van druppels en handschoenen beschermen tegen lekkende flessen. 
 
 
 
 

Preventie

Voordat je een bijtend product aankoopt, stel je de vraag of je dit product écht nodig hebt. Vooral als je kleine kinderen hebt is het beter om deze producten niet in huis te halen.

Bij het gebruik van bijtende producten moet men enkele voorzorgen in acht nemen:

 • Gebruik ze in afwezigheid van de kinderen.
 • Lees zorgvuldig het etiket VÓÓR het gebruik van het product.
 • Draag handschoenen en een veiligheidsbril.
 • Meng nooit met andere producten!
 • Bijtende producten moeten opgeborgen worden op een plaats die helemaal niet toegankelijk is voor kinderen.
 
 
 
 

Meer weten?

De meest voorkomende bijtende producten zijn ontstoppers voor leidingen, zoutzuur en reinigers voor dampkappen en ovens.