Bijtende producten

 
 
Bijtende producten kunnen ernstige brandwonden veroorzaken als ze in contact komen met de huid of de ogen. De inname van een bijtend product veroorzaakt inwendige brandwonden die het leven in gevaar kunnen brengen.
 
 
 
 

Behandeling

Als gevaarlijke of bijtende producten in contact komen met huid of ogen is snel en langdurig spoelen met lauw water altijd noodzakelijk.

“Eerst water, de rest komt later!” Als gevaarlijke of bijtende producten in contact komen met huid of ogen is snel en langdurig spoelen met lauw water altijd noodzakelijk (30 min tot 2 uur in geval van alkalische stoffen). Dit geldt voor alle producten, ook zwavelzuur of ongebluste kalk.

Spatten in de ogen:

 • Spoel het oog overvloedig met water gedurende minstens 10 minuten.
 • Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Houd daarbij de oogleden zo goed als mogelijk opengesperren.
 • Bij het dragen van contactlenzen: als ze makkelijk te verwijderen zijn, verwijder dan eerst de lenzen en spoel daarna.
 • Ga na het spoelen - wat een prioriteit is - onmiddellijk naar het ziekenhuis voor een oogonderzoek. 

Contact met de huid:

 • Spoel de huid met lauw, stromend water gedurende minstens 30 minuten.

 • Nadien is een controle door een arts nodig als het letsel ernstiger is dan een lichte roodheid (wit- of grijsverkleuring, afschilferen, blaarvorming).

 • Bij ernstige gevallen zal een behandeling in een brandwondencentrum nodig zijn.

Als een bijtend product werd ingeslikt:

 • Doe het slachtoffer NIET braken.

 • Neem onmiddellijk contact op met de dienst 112. Spoedopname in het ziekenhuis is nodig.

 
 
 
 

Preventie

Voordat je een bijtend product aankoopt, stel je de vraag of je dit product écht nodig hebt. Het is beter om deze producten niet in huis te hebben, vooral als je kleine kinderen hebt.

Bijtende producten zijn meestal herkenbaar aan een gevarensymbool op het etiket en het woord “bijtend”.

Bij het gebruik van bijtende producten moet men enkele voorzorgen in acht nemen:

 • Gebruik ze in afwezigheid van de kinderen.
 • Lees zorgvuldig het etiket VÓÓR het gebruik van het product.
 • Draag handschoenen en een veiligheidsbril.
 • Meng nooit met andere producten!
 • Bijtende producten moeten opgeborgen worden op een plaats die helemaal niet toegankelijk is voor kinderen.
 
 
 
 

Meer weten?

De meest voorkomende bijtende producten zijn ontstoppers voor leidingen, zoutzuur en reinigers voor dampkappen en ovens.