Toiletreiniger

 
 
Toiletreiniger bevat zuren en detergenten in heel wisselende hoeveelheden.
 
 
 
 

Behandeling

“Eerst water, de rest komt later!” Als irriterende of bijtende producten in contact komen met de huid of ogen is snel en langdurig spoelen met lauw water altijd noodzakelijk.

Spatten in de ogen:

 • Spoel het oog gedurende enkele minuten overvloedig met lauw water.
 • Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Houd daarbij de oogleden zo ver mogelijk open.
 • Verwijder indien mogelijk de ev. contactlenzen van het slachtoffer en spoel daarna.
 • Ga naar het ziekenhuis voor een oogonderzoek wanneer de pijn of irritatie na het spoelen niet verdwijnt.

Contact met de huid:

 • Spoel de huid met lauw, stromend water gedurende 10-15 minuten.
 • Raadpleeg een arts als het letsel ernstiger is dan een lichte roodheid, bijvoorbeeld als het gaat om een wit- of grijsverkleuring, afschilferen, blaarvorming …

Inhalatie:

 • Verlaat de plaats van het ongeval en doe het rustig aan. Raadpleeg een arts wanneer de symptomen niet onmiddellijk verdwijnen.

Inname:

 • Laat het slachtoffer NIET braken.
 • Raadpleeg een arts of bel naar het Antigifcentrum (070 245 245)
 
 
 
 

Toxiciteit

Er bestaan twee grote categorieën van toiletreinigers: producten op basis van een zuur en producten “met javel”.

Er bestaan twee grote categorieën van toiletreinigers: producten op basis van een zuur en producten “met javel”.

 • De samenstelling van toiletreinigers op basis van een zuur verschilt van merk tot merk. Ze bevatten gewoonlijk een zuur en detergenten, ze kunnen meer of wat minder sterk geconcentreerd zijn. Sommige producten hebben vooral een irriterend effect, andere kunnen brandwonden veroorzaken. Ze reageren ook allemaal met javel (of bleekwater). Wanneer beide producten in contact komen treedt er een chemische reactie op: er ontstaat chloorgas. Dit is zeer irriterend voor de luchtwegen.
 • De toiletreinigers “met javel” of “actieve chloor” bevatten een combinatie van detergenten en bleekwater, de precieze samenstelling kan verschillen van merk tot merk. De irriterende werking van het product hangt van de concentratie af. Wanneer een toiletreiniger “met javel” gemengd wordt met een zuur (een ontkalker, azijn, …) kan er chloorgas ontstaan. Het is opnieuw opletten.
 
 
 
 

Preventie

Laat geen toiletreiniger naast de toiletpot staan. Hou dergelijke producten buiten het bereik van kinderen. Lees het etiket vóór aankoop, daarop kan je meer informatie betreft de samenstelling vinden. Wie jonge kinderen heeft kiest het best voor een toiletreiniger die geen zware brandwonden kan veroorzaken.

Meng geen toiletreiniger met andere producten.