Gebroken spaarlampen kunnen gevaarlijk zijn

 
 
Er een minimale hoeveelheid kwik nodig om de energie-efficiëntie van de spaarlampen te verzekeren. Maar kwik is een giftige stof, zelfs bij lage dosis. Volgens studies kan 1 mg kwik vrijkomen. Ter vergelijking, een koortsthermometer bevat 1.000 mg kwik.
 
 
 
 

Symptomen

Het chronisch inademen van kwikdamp, kan gevolgen hebben voor de nierfunctie en het zenuwstelsel. Effecten op het zenuwstelsel zijn bijvoorbeeld prikkelbaarheid, problemen met concentratie en met het korte termijn geheugen. Maar de hoeveelheden kwikdamp die vrijkomen door een gebroken spaarlamp zijn te klein om deze effecten te sorteren.

 
 
 
 

Toxiciteit

Wanneer een brandende lamp breekt, komt er kwikdamp vrij in de woning, terwijl het kwik zich bij een niet brandende lamp voornamelijk onder de vorm van druppeltjes verspreidt. Deze druppeltjes verdampen geleidelijk bij kamertemperatuur. Daardoor is het mogelijk dat de bewoners tijdelijk kwikdamp inademen.

Kwikdamp is geurloos en kleurloos.

 
 
 
 

Risico

Kinderen en ongeborenen lopen wel sneller risico’s wanneer zij blootstaan aan kwik. Jonge kinderen bevinden zich, door hun grootte, dichter tegen de vloer en vangen dan ook sneller kwikdampen op, als er een gebroken spaarlamp op de grond ligt.

Voor volwassenen houdt het mogelijk inademen van kwikdampen van een gebroken spaarlamp zo goed als geen risico’s in. Let wel: het inademen van grote hoeveelheden kwikdampen is steeds erg risicovol. Arbeiders in spaarlampenfabrieken in het Westen zijn daar dan ook tegen beschermd, via de wetgeving.

 
 
 
 

Preventie

Maatregelen: wat te doen als een spaarlamp breekt, om de blootstelling aan kwik te beperken en om het afval te verwijderen:

 • Hou andere personen en huisdieren uit de kamer zolang je niet klaar bent met opruimen.
 • Verlucht en verlaat de kamer gedurende minstens 5 tot 10 minuten voordat je begint met schoonmaken.
 • Zet de airconditioning uit, tenminste als deze apart kan worden uitgezet. Zo moet geen volledig appartementsblok zonder airconditioning worden gezet voor een gebroken spaarlamp. 
 • Draag rubberen handschoenen om je te beschermen tegen glasscherven.
 • Verzamel alle brokstukken in een gesloten recipiënt of in een dubbele plastic zak.
 • Gebruik nooit een stofzuiger om de restanten van een gebroken spaarlamp te verwijderen.
 • Stop alle materialen die in contact zijn geweest met het kwik (handschoenen, schoonmaakmaterialen) in een afgesloten recipiënt of een dubbele plastic zak.
 • Verlucht de kamer daarna nog gedurende enkele uren.
 • Open bij de volgende schoonmaakbeurt het raam wanneer je stofzuigt, en dit enkele keren nadien. Door een goede verluchting voorkom je het inademen van de kwikdampen.
 • Gooi een defecte lamp niet weg met het huisvuil. Ze moeten behandeld worden als “klein gevaarlijk afval”. Breng defecte lampen daarom naar de winkel (http://www.recupel.be/) of het containerpark zodat vermeden wordt dat er kwik in het milieu terechtkomt.
 • Was je handen na de schoonmaakactie met water en zeep.