Antivries is gevaarlijk voor huisdieren

 
 
Ethyleenglycol is een soort alcohol dat vaak verwerkt wordt in ruitenvloeistof en in autoradiatoren. Het is erg giftig voor zowel mens als dier. Honden en katten vergiftigen zichzelf door gemorst antivriesmiddel van de grond te likken, maar ook door er onbewust in te lopen en nadien de poten af te likken. Daarnaast schuilen katten graag onder auto’s, vooral tijdens de wintermaanden, wat het risico op het likken van gemorste of gelekte antivriesmiddel vergroot. Helaas kan een kleine opname van ethyleenglycol al heel erge, soms ook fatale, gevolgen voor je viervoeter hebben.
 
 
 
 

Symptomen

Na het drinken zal ethyleenglycol snel geabsorbeerd worden en leidt dit binnen 30 minuten tot 12 uur na inname tot maagdarmklachten zoals braken en overmatige speekselvorming, maar ook tot neurologische symptomen zoals dronkenschap, neerslachtigheid, zwakte, spiertrillingen en stuipen. In de lever worden vervolgens toxische metabolieten gevormd die acuut nierfalen veroorzaken. Katten zijn doorgaans gevoeliger dan honden: nierfalen is bij katten al mogelijk vanaf 12 uur na inname, terwijl dit bij honden zich kan ontwikkelen 24 tot 36 uur na inname. Eens het dier geen urine meer produceert, is de kans heel groot dat het de vergiftiging niet zal overleven. 

 
 
 
 

Behandeling

Als je een vermoeden hebt dat jouw hond of kat antivriesmiddel opgelikt heeft, contacteer dan onmiddellijk een dierenarts zodat zo snel mogelijk een passende behandeling kan worden opgestart. Het dier heeft bijkomende onderzoeken nodig en moet aan een infuus worden gelegd. 

 
 
 
 

Preventie

Een intoxicatie kan voorkomen worden door het product op een veilige plaats te bewaren, het goed af te sluiten en het voorzichtig te gebruiken in een gemakkelijk te reinigen omgeving. Gemorste plassen moeten meteen verwijderd worden.