Carbolineum en de zon

 
 
Wanneer je met carbolineum werkt, moet je vermijden dat dit product met de huid in aanraking komt: bedekkende kleding, handschoenen en veiligheidsbril. Na het werk moet de huid zorgvuldig gereinigd worden met water en zeep. Indien de huid toch wordt blootgesteld aan carbolineum, wordt zij overgevoelig aan zonlicht en dit gedurende enkele dagen. Blootstelling aan de zon kan dan pijnlijke brandwonden veroorzaken. De blootgestelde delen moeten gedurende één week met kleding bedekt blijven of ingewreven worden met een zonnecrème met hoge beschermingsfactor. BELANGRIJK: Carbolineum als houtbehandelingsmiddel is verboden in België omwille van gezondheidsredenen. Mensen die nog carbolineum hebben staan, kunnen dit beter niet meer gebruiken en naar het containerpark brengen of meegeven met de KGA-ophaling.
 
 
 
 

Symptomen

Tijdens het werken kunnen druppeltjes carbolineum op de huid terechtkomen. Dit geeft geen onmiddellijke klachten. Maar carbolineum bevat een fototoxische stof die de huid overgevoelig maakt voor de ultraviolette stralen van de zon. Bij blootstelling aan zonlicht ontstaat dan een pijnlijke huiduitslag: de huid jeukt, wordt rood met een lichte zwelling en er ontstaan kleine blaasjes die later groter kunnen worden. De letsels hebben het uitzicht van een brandwonde.

De aanwezige fenolderivaten in carbolineum kunnen bij gevoelige personen een allergische reactie en urticaria (huiduitslag gekenmerkt door bleekrode, jeukende bultjes) uitlokken. In tegenstelling tot de fototoxische reactie blijft deze niet beperkt tot de blootgestelde huid.

 
 
 
 

Behandeling

  • Bij huidcontact moet men de huid grondig wassen met water en zeep. Vermijd elke blootstelling aan zonlicht: draag lange mouwen, een pantalon, breng zonnecrème met hoge beschermingsfactor aan. Indien er toch huidletsels optreden moeten die behandeld worden zoals een brandwonde. Het is daarbij raadzaam advies te vragen aan de huisarts.
Opgelet: de dagen na de blootstelling blijft de huid gevoelig voor UV-stralen. We raden aan om een week lang bedekkende kledij te dragen of een zonnecrème met hoge beschermingsfactor te gebruiken.
 
  • Bij contact met een oog: het oog 15 minuten lang blijven spoelen met water. Raadpleeg na het spoelen een oogarts. 
 
 
 
 

Toxiciteit

Carbolineum is een roodbruine, olieachtige, ontvlambare vloeistof afkomstig uit steenkooldestillatie. Het heeft een zeer ingewikkelde samenstelling met derivaten van naftaleen, fenol en polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

Carbolineum (carbo = kool en oleum=olie) is een roodbruine, olieachtige, ontvlambare vloeistof afkomstig uit steenkooldestillatie. Het heeft een zeer ingewikkelde samenstelling met derivaten van naftaleen, fenol en polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

Carbolineum dat met huid in contact komt veroorzaakt fototoxiciteit: een eigenschap waarbij onder invloed van licht, vooral zonlicht, een reactie optreedt die de huid aantast.

Verder zijn de polycyclische aromatische koolwaterstoffen in carbolineum kankerverwekkend. Het zijn dezelfde stoffen die men inademt bij het roken van een sigaret.

 
 
 
 

Risico

Werken met carbolineum moet altijd omzichtig gebeuren. Er kan gevaar zijn ter hoogte van de huid en dit vooral bij mensen die er beroepsmatig mee werken.

 
 
 
 

Preventie

Vermijd bij het werken met carbolineum elk contact met de huid: draag handschoenen, een veiligheidsbril, lange mouwen, een broek,… Spoel na het werk de huid goed met water en zeep en trek andere kleren aan.

Gebruik carbolineum ook niet voor een houten dakgeraamte. Wij ontraden het ook voor houten kinderspeeltuigen buitenshuis en eveneens voor houtenomheiningen bij kleuterscholen of kinderdagverblijven.

 
 
 
 

Meer weten?

Bepaalde planten kunnen ook fototoxische eigenschappen hebben (zie Reuzenberenklauw en de zon).

Inname van sommige geneesmiddelen kan soortgelijke fototoxische reacties veroorzaken, lees daarvoor de bijsluiter of vraag raad aan arts of apotheker.