Insectenbestrijding in de woning

De zomer brengt naast de zon soms ook minder graag geziene gasten met zich mee, insecten. Onze inheemse soorten vliegen, mieren en muggen zijn doorgaans weinig schadelijk, maar ze worden als flink storend ervaren. Hoe kan je deze insecten veilig bestrijden?

  


Bestrijding

Je kan insecten bestrijden met fysieke en/of chemische middelen.

Het  bekendste fysieke middel is het vliegenlint. Dit is een bestrijdingsmethode op basis van lijm, met daaraan eventueel ook lokstoffen (feromonen) toegevoegd. Afhankelijk van de te bestrijden insecten zijn er variaties op basis van andere lokstoffen beschikbaar (bv. voor kakkerlakken, zilvervisjes, enz.). Deze middelen zijn niet giftig. Desalniettemin hou je de vallen best uit de buurt van kinderhanden en huisdieren omwille van de kleverige lijmlaag op de vallen.

Een elektrisch alternatief is een UV-lamp. Deze lokt muggen en andere insecten aan en bij contact met het geleidend oppervlak worden ze geëlektrocuteerd.

Niet alle insecten zijn met alleen fysieke middelen te bestrijden. Ze kunnen zich verspreid hebben in de woning, waardoor hele ruimtes dienen behandeld te worden. Ook wanneer men ruimtes langdurig wenst te vrijwaren van insecten gebruikt men best middelen met lange werkingstijden (bv. verneveling via stopcontactverstuivers).

We kunnen bij deze chemische middelen (insecticiden) een onderscheid maken tussen middelen geschikt voor huiselijk en professioneel gebruik. Deze kunnen verschillen op vlak van actieve substanties, toepassingsmethodes en werkingstijd.

Insecten voorkomen?

 • Zorg ervoor dat voedsel en vuilnis hermetisch zijn afgesloten, zeker in de tuin.
 • Probeer plassen of stilstaand water te vermijden, want dit zijn ideale kweekvijvers voor muggen.
 • Laat vogels en egels in je tuin toe. Zij zijn de meest geschikte insectenjagers.

Risico

Insecticiden voor het grote publiek bevatten veelal een variëteit aan zogenaamde pyrethroïden (bv. permethrine, prallethrine, extract van Chrysanthemum cinerariaefolium, enz.). Toepassingsvormen gaan van poeders, over spuitbussen en “foggers” voor kamergebruik tot vernevelaars.

Pyrethroïden houden weinig risico’s in voor mensen. Maar ze kunnen wel gevaarlijk zijn voor bepaalde diersoorten. Vooral katten lopen bij (huid)contact met pyrethroïden een reëel risico op vergiftiging.

Andere en vaak meer geconcentreerde middelen (bv. Carbamaten) zijn vooral bedoeld voor professionele gebruikers.

 

Symptomen

Menselijke blootstelling aan de pyrethroïden aanwezig in insecticiden kan afhankelijk van de contactwijze huid-, oog- en/of luchtwegirritatie uitlokken. Langduriger contact kan ook algemene symptomen veroorzaken, zoals hoofdpijn en maagdarmklachten.

Dierlijke blootstelling beperkt zich vaak niet tot enkel (huid)irritatie. Grotere dieren (honden) zijn er iets beter tegen bestand dankzij hun hogere lichaamsgewicht, maar bij inname door kleinere honden en katten ziet men uitgebreide en potentieel ernstige symptomen: speekselvloed, braken en diarree gepaard met spiertrekkingen, beven, evenwichtsstoornissen en stuipen.

 

Behandeling

 • Mensen
  • Bij irritatie van de luchtwegen verlaat je best de ruimte, die je vervolgens goed verlucht.
  • Bij irritatie van de huid is het aan te raden de huid goed te wassen met water en een neutrale zeep. 
  • Bij irritatie van de ogen spoelt men best gedurende 15 minuten met lauw, licht stromend water van de kraan of de douche.
  • Bij meer uitgesproken symptomen, contacteer je best het Antigifcentrum.
 • Dieren
  • Als je dier symptomen vertoont, raadpleeg je best een dierenarts.
  • Bij recent huidcontact was je het dier met water en shampoo (zo voorkom je dat de insecticiden door de huid het lichaam binnendringen).   


Preventie

 • Lees voor gebruik altijd aandachtig de gebruiksaanwijzing. Neem indien nodig beschermingsmaatregelen.
 • Hou kinderen en dieren uit de buurt van plaatsen waar je insecticiden actief vernevelt of gebruikt.
 • Bewaar deze middelen niet in recipiënten voor etenswaren (glazen, schoteltjes, kommen).

 

Opgelet!

Insecticiden mogen nooit als vervanging van een veterinair geneesmiddel worden gebruikt. Hoewel de actieve stof sterk gelijkaardig kan zijn, is er vaak een verschil in de gebruikte dosis. Gebruik, zeker voor katten en kleine honden, enkel een erkend anti-vlooienmiddel.

Meer info via deze link

Meer info

Meer informatie over bijen, wespen en andere stekende insecten via deze link