Slakkenkorrels

 
 
Slakkenkorrels zijn vooral gevaarlijk als ze worden ingeslikt. Strooi geen slakkenkorrels op plaatsen waar kinderen komen of wanneer er huisdieren aanwezig zijn.
 
 
 
 

Symptomen

De meeste producten tegen slakken bevatten 4 tot 6% metaldehyde, wat giftig is als het ingeslikt wordt.

De symptomen treden meestal op binnen de drie uur na de inname. Speekselvloed, braken en diarree, gevolgd door koorts, agitatie, snel ademen, beven, stuipen kunnen optreden.

In sommige ernstige gevallen kan dit leiden tot coma en tot leveraantasting twee à drie dagen na de inname. De afloop kan dodelijk zijn.

 
 
 
 

Behandeling

Huidcontact

Bij huidcontact is het voldoende om de handen te wassen met water en zeep.

Inname

Alles hangt af van de ingenomen hoeveelheid. 

  • Kinderen die spelenderwijze één of twee korreltjes in de tuin vinden en die in de mond steken, lopen geen gevaar. 

  • Indien een klein kind met een open verpakking aangetroffen wordt, of indien toch de mogelijkheid bestaat dat een grotere hoeveelheid ingenomen is, is snelle opname in het ziekenhuis aangewezen voor verdere behandeling. 

  • Dit geldt ook voor volwassenen die vrijwillig dit product inslikken in een poging tot zelfdoding.

Dieren

Voor intoxicatiegevallen bij dieren is een snelle doorverwijzing naar de dierenarts noodzakelijk.

 
 
 
 

Toxiciteit

De meeste producten tegen slakken bevatten 4 tot 6 % metaldehyde. Uitzonderlijk vindt men er ook andere bestanddelen in terug.

Metaldehyde is giftig als het ingeslikt wordt. Het aanraken met de huid bij het rondstrooien van de korrels bijvoorbeeld, kan geen kwaad. Het product wordt ook niet opgenomen in de planten en kan daarom veilig in de tuin gebruikt worden, mits kinderen en dieren op afstand gehouden worden. Jonge kinderen worden nu eenmaal sterk aangetrokken door deze felgekleurde korrels die ze tussen de planten terugvinden. De inname blijft gelukkig vaak beperkt tot één of twee korrels en is dan ongevaarlijk.

Bij dieren - vooral honden - zijn de gevolgen vaak wel ernstiger. Honden hebben immers de neiging alle uitgestrooide korrels op te likken.

 
 
 
 

Preventie

  • De verpakking van de slakkenkorrels moet na gebruik steeds zorgvuldig gesloten worden.
  • Er moet worden nagegaan of de verpakking nog intact is. De verpakking moet op een plaats worden bewaard die niet toegankelijk is voor dieren en/of kinderen. Er zijn meerdere gevallen van dodelijke vergiftigingen gekend waarbij dieren de korrels rechtstreeks uit de verpakking of door gaten erin hebben opgegeten.
  • De korrels moeten bij de toepassing goed verspreid worden. Het heeft geen enkele zin om de korrels in hoopjes te leggen of er dijkjes mee te bouwen rond de planten die we tegen slakken willen beschermen. Dit verbetert de werking helemaal niet én het kan gevaarlijk zijn voor andere dieren.
  • Als er veel slakken zijn is het beter de behandeling zo nodig te herhalen in plaats van teveel middel ineens toe te passen. Een goed gebruik betekent dus dat de korrels gelijkmatig over de bodem moeten worden verspreid. Voor de meeste producten kan men als regel hanteren dat er ongeveer 25 tot 35 korrels per vierkante meter mogen liggen of dat de korrels op een afstand van ongeveer 17 tot 20 cm van elkaar moeten liggen. Sommige producten bestaan echter uit kleinere korrels, zodat er wat meer per vierkante meter mogen worden gebruikt.

Lees daarom altijd het etiket op de verpakking en volg strikt de gebruiksaanwijzing.