Bijkomende informatie

Voor een aantal stoffen of gevaarlijke mengsels vraagt de Europese Unie via CLP bijkomende informatie die niet vereist is door het GHS. Het kan gaan om bijkomende informatie over de gevaren. Deze worden aangeduid als EUH-zinnen. Meestal gaat het om zinnen die al opgenomen waren in het vroegere Europese systeem onder de vorm van R-zinnen (De lijst met EUH-zinnen is opgenomen in de lijst met H-zinnen).