Etiketten: oude wetgeving

Het invoeren van de nieuwe regels voor etikettering in de Europese unie zal in verschillende fases gebeuren: voor zuivere stoffen is het nieuwe systeem verplicht vanaf december 2010, voor mengsels en preparaten vanaf juni 2015. 

Oude wetgeving

Voor je begint te werken met een product lees je best het etiket. Het geeft je informatie over de risico’s verbonden aan het gebruik van het product en hoe men die kan vermijden. 

 

 • Gevarenpictogrammen

  Deze bestaan uit een zwarte tekening in een oranje vierkant en geven een indicatie van het gevaar. De gevarensymbolen worden vergezeld door een gevaarsaanduiding, een woord en/of letter die aanduidt waaruit het gevaar bestaat.

 • Enkelvoudige R-zinnen

  Waarschuwingszinnen (Risicozinnen of R-zinnen) geven meer uitleg over het specifieke risico van een product.

 • R-combinatiezinnen

  Risicozinnen kunnen ook gecombineerd worden. De schuine streep geeft aan dat het om gecombineerde zinnen gaat.

 • Enkelvoudige S-zinnen

  Veiligheidszinnen (Safety-zinnen of S-zinnen) duiden aan welke preventieve maatregelen men moet nemen om zich te beschermen tegen een specifiek gevaar.

 • S-combinatiezinnen

  Veiligheidszinnen kunnen gecombineerd worden en van elkaar gescheiden door een schuine streep.