S-combinatiezinnen

S 1/2 :Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
S 3/7 :Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren
S 3/9/14 :Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van ... (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant)
S 3/9/14/49 :Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van ... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant)
S 3/9/49 :Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats
S 3/14 :Bewaren op een koele plaats verwijderd van ... (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant)
S 7/8 :Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren
S 7/9 :Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren
S 7/47 :Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden ... °C (aan te geven door de fabrikant)
S 20/21 :Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
S 24/25 :Aanraking met de ogen en de huid vermijden
S 27/28 :Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel....(aan te geven door de fabrikant)
S 29/35 :Afval niet in de gootsteen werpen ; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren
S 29/56 :Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen
S 36/37 :Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
S 36/37/39 :Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
S 36/39 :Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
S 37/39 :Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
S 47/49 :Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden ... °C (aan te geven door de fabrikant)