R-combinatiezinnen

R 14/15 :Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas
R 15/29 :Vormt giftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water
R 20/21 :Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid
R 20/22 :Schadelijk bij inademing en opname door de mond
R 20/21/22 :Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid
R 21/22 :Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond
R 23/24 :Giftig bij inademing en bij aanraking met de huid
R 23/25 :Giftig bij inademing en opname door de mond
R 23/24/25 :Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid
R 24/25 :Giftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond
R 26/27 :Zeer giftig bij inademing en bij aanraking met de huid
R 26/28 :Zeer giftig bij inademing en opname door de mond
R 26/27/28 :Zeer giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid
R 27/28 :Zeer giftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond
R 36/37 :Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen
R 36/38 :Irriterend voor de ogen en de huid
R 36/37/38 :Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid
R 37/38 :Irriterend voor ademhalingswegen en de huid
R 39/23 :Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing
R 39/24 :Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid
R 39/25 :Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond
R 39/23/24 :Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid
R 39/23/25 :Giftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond
R 39/24/25 :Giftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond
R 39/23/24/25 :Giftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond
R 39/26 :Zeer giftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing
R 39/27 :Zeer giftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid
R 39/28 :Zeer giftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond
R 39/26/27 :Zeer giftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid
R 39/26/28 :Zeer giftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond
R 39/27/28 :Zeer giftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond
R 39/26/27/28 :Zeer giftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond
R 42/43 :Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid
R 48/20 :Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing
R 48/21 :Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid
R 48/22 :Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond
R 48/20/21 :Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid
R 48/20/22 :Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond
R 48/21/22 :Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond
R 48/20/21/22 :Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond
R 48/23 :Giftig : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing
R 48/24 :Giftig : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid
R 48/25 :Giftig : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond
R 48/23/24 :Giftig : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid
R 48/23/25 :Giftig : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond
R 48/24/25 :Giftig : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond
R 48/23/24/25 :Giftig : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond
R 50/53 :Zeer giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R 51/53 :Giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R 52/53 :Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R 68/20 :Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten
R 68/21 :Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten
R 68/22 :Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten
R 68/20/21 :Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten
R 68/20/22 :Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet Uitgesloten
R 68/21/22 :Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten
R 68/20/21/22 :Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten