Geneesmiddelen

Vragen over geneesmiddelen vertegenwoordigen de meerderheid van de oproepen naar het Antigifcentrum.

De oproepen

Jaarlijks ontvangt het Antigifcentrum ongeveer 25.000 oproepen over geneesmiddelen. Ze vertegenwoordigen bijna de helft van de producten waarvoor het Antigifcentrum oproepen ontvangt. Meer info via deze link.

Meer dan 6.000 oproepen gaan over vergissingen bij het gebruik van geneesmiddelen (overdosering of het gebruik van een verkeerd product). Een duizendtal oproepen gaan over ongewenste effecten van medicijnen.

Enkele veel gestelde vragen zijn: